Energetická krize jako důvod horší kvality vzduchu v interiérech

4. 2. 2024
V ovzduší běžné domácnosti se nachází až 50 látek, které negativně ovlivňují lidské zdraví. Jejich vliv se zintenzivňuje v okamžiku, kdy je interiér nedostatečně větraný. Zatímco v minulosti bylo možné těmto negativům čelit díky horší propustnosti vnějšího pláště budovy, nyní je to kvůli zateplení či novým oknům podstatně složitější. Zásadními faktory zhoršující kvalitu vnitřního prostředí jsou i snahy o větší tepelný komfort či energetické úspory.

Kvalita ovzduší v interiérech se dlouhodobě zhoršuje. Diskuze o tomto problému a jeho vlivu na lidské zdraví však často tlumí jiná palčivá témata. Jde například o maximalizaci energetických úspor, zdokonalování izolace budov nebo teplotní komfort uživatelů uvnitř objektů. Právě tyto faktory však zásadně ovlivňují takzvanou kvalitu vnitřního prostředí. V mnoha případech to znamená, že běžní uživatelé interiér, ať už ve vlastním nebo nájemním domě, větrají méně často. Z hlediska energetické efektivity je totiž větrání poměrně nákladné.

Snaha o úspory vykazuje nižší kvalitu vzduchu

"Průměrné teploty v místnostech se vlivem tohoto faktoru snížily až o 2 °C, šlo přitom o čistě samoregulační mechanismus. Růst cen však také znamenal snahu o co nejvyšší energetické úspory, a tedy i minimalizaci větrání,"  uvádí Karel Kincl, produktový manažer společnosti Enbra. Například u běžných rodinných domů, kde je větrání zajištěno systémem mikroventilace nebo okenními štěrbinami, může celková tepelná ztráta objektu v zimních měsících tvořit až 40 procent. "Na druhé straně je nutné zdůraznit, že lidé si minimalizací větrání dobrovolně zhoršují kvalitu vnitřního prostředí. Více se vystavují působení organických prchavých látek. Těchto plynů, označovaných jako VOCs, je možné v pobytových prostorách identifikovat asi dva tisíce. V běžné domácnosti se jich vyskytuje okolo padesáti."  dodává Kincl.

Zhoršující se kvalita vnitřního prostředí může mít zásadní vliv na lidské zdraví. Řešení tohoto problému je o to důležitější, že právě v pokojích, místnostech či na chodbách budov lidé tráví převážnou část svého života. Základním opatřením, které může mít výrazný vliv na kvalitu života, je právě větrání. Celou řada prchavých látek, které mají negativní vliv na správný chod organismu, si však lidé do svých domácností vnášejí sami. Podle odborníků jsou to nejčastěji používané osvěžovače vzduchu, vonné svíčky nebo čisticí prostředky, které znečišťují vnitřní prostředí domácností.

Větrání s rekuperací jako řešení problému

Odborníci doporučují jako nejefektivnější řešení pro zvýšení kvality vnitřního prostředí a konečně i lidského zdraví instalaci systému řízeného větrání s rekuperací. Nejčastěji se vyskytuje v novostavbách, ale výjimkou nejsou ani rekonstrukce. V případě nedostatečného větrání v místnosti dochází k zvýšení relativní vlhkosti vzduchu, což v interiéru kondenzuje. Zejména jde o místa s nižší povrchovou teplotou, jako jsou například okna. V mnoha případech jde i místo, kde se můžeme v domácnosti setkat s plísněmi. Důsledkem mohou být respirační onemocnění, typicky alergie nebo astma, či bolest hlavy nebo únava. Škodlivé látky se mohou uvolňovat i během běžných domácích činností, nejčastěji při praní nebo vaření.

"Rekuperační jednotka je v tomto případě vhodným řešením, protože tento větrací systém je schopný neustále zajišťovat vysokou kvalitu vzduchu v místnosti a zároveň minimalizovat ztrátu tepla a energie,"

Karel Kincl, produktový manažer společnosti Enbra  

V ideálním případě se instalují dvě nebo více lokálních jednotek, které mezi sebou vzájemně bezdrátově komunikují a pomáhají udržovat synchronizovaný proudění vzduchu. Tyto moderní řídicí systémy již dokážou pracovat v tzv. automatickém bezdrátovém režimu, kdy si samy kontrolují maximálně nastavenou úroveň vlhkosti v interiéru.

Řízené větrání s rekuperací funguje na principu výměny tepla. Při vyfukování ohřívaného vzduchu z místnosti dochází k akumulaci tepla v keramickém výměníku. Během nasávání čerstvého vzduchu z okolí se toto nahromaděné teplo uvolňuje a vnější vzduch se ohřívá. Cyklus se opakuje každých sedmdesát sekund a pomáhá tak ušetřit tepelnou energii, která by jinak unikla při klasickém větrání. Rozsah těchto řízení je přizpůsobený mírnějšímu podnebnímu pásu – v zimě zvládne teplotu vyšší než třicet stupňů pod nulou, v letních měsících snese i tropickou padesátku.