Zkušebna | ENBRA

Zkušebny
Autorizovaná metrologická střediska

Profesionální metrologické služby od ověřování měřidel po technický servis.*

Ceník zkušebny

Metrologické služby ENBRA:
Přesnost, která definuje standardy

Na základě zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii vzniká provozovatelům a majitelům měřidel a měření povinnost zajistit správnost měření stanovených měřidel. Autorizované metrologické středisko* (AMS) s označením K 56 pro vás zajistí službu ověření a přezkoušení stanovených měřidel v souladu podmínkami autorizace na základě výše zmíněného zákona.

Naše zkušebny, vybavené nejmodernějšími technologiemi a provozované týmem certifikovaných odborníků, jsou základem pro naše komplexní služby – od ověřování a kalibrace měřidel až po posuzování shody a technický servis. Provádíme výrobu a opravu měřidel, výrobu a servis zkušebního zařízení.

S více než třicetiletou tradicí a největší sítí autorizovaných laboratoří v České republice je ENBRA přední poskytovatel metrologických služeb v České republice, který nejen garantuje soulad s národními a mezinárodními normami, ale také vytváří nové standardy v oblasti metrologie. Díky tomu můžete důvěřovat každému číslu, které námi ověřené přístroje změří.

  * AMS - Autorizované metrologické středisko ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno autorizované ÚNMZ rozhodnutím o autorizaci čj. SPR/029/3000/10-2 ze dne 10. 5. 2010

Image

Nejširší síť
zkušeben v čr

Společnost ENBRA má unikátní a svým rozsahem největší síť zkušeben v České republice. Ověří desítky tisíc měřidel ročně.

Image

Ochrana klimatu
a hospodárnost

Díky prodloužení životnosti měřidel přispíváme k výraznému snížení emisí, které by jinak vznikaly při výrobě a uvádění nových měřidel na trh.

Image

Dlouholeté zkušenosti
A expertíza

Za více než 30 let v oboru jsme nasbírali nemalé zkušenosti. Vyrobili jsme více než 150 zkušebních stanic, provozuje sedm vlastních metrologických laboratoří a jsme v čele Asociace metrologických středisek.

Metrologické služby ENBRA

Ověřování měřidel | ENBRA

Ověřování měřidel

 

Provádíme autorizované ověřování měřidel tepla, vodoměrů a průtokoměrů, aby splňovaly legislativní požadavky a zaručovaly přesnost měření.

Kalibrace měřidel | ENBRA

kalibrace měřidel

 

Specializujeme se na kalibraci měřidel pro zajištění jejich správné funkce a přesných výsledků.

Posuzování shody | ENBRA

Posuzování shody vodoměrů

 

Zajišťujeme posuzování shody vodoměrů, které umožňuje jejich uvádění na trh podle evropských předpisů.

Servis a opravy měřidel| ENBRA

Servis a opravy měřidel

 

Nabízíme komplexní servisní a opravárenské služby pro měřidla a zkušební zařízení, zahrnující i dodávky náhradních dílů.

Poradenská a expertní činnost | ENBRA

Poradenská a expertní činnost

 

Poskytujeme konzultační služby a expertní rady v oblasti metrologie, včetně vývoje nových měřicích metod.

Pronájem laboratoří | ENBRA

Pronájem laboratoří a zařízení

 

Nabízíme možnost pronájmu našich zkušebních laboratoří a zařízení pro potřeby výzkumu nebo komerčního využití.

Měřidla a rozsahy, které pro vás ověříme:
 

Měřidla tepla a chladu (kompaktní, hybridní, kombinované)

snímače průtoku, měřidla protečeného množství nosného média (mechanické, magnetoindukční, vírové, fluidikové, hmotnostní…)
párované snímače teploty (odporové Pt 100, Pt 500…) 
vyhodnocovací (kalorimetrické) jednotky měřidel tepla 

Vodoměry

na studenou a teplou vodu, domovní i průmyslové, objemové, na rozúčtování… 

Průtokoměry

magnetoindukční, vírové, fluidikové, hmotnostní…                

rozsah průtoku vody 0,006 až800 m3/h
rozsah dimenzí průtokoměruDN 2,5 až DN 400
rozsah teploty 0 až 180 ˚C
rozsah pro teplotní rozdíl Δt 2 až 150 K
Jiří Hudeček ředitel obchodu AMS

"Jedním z našich cílů je zvýšit povědomí o oboru metrologie a povinnostech s nimi spojených. I když existuje řada vyhlášek týkajících se měřidel, ne vždy dochází k jejich dodržování. Naší snahou tedy bude důslednější kontrola plnění těchto pravidel a tím i větší ochrana spotřebitele směrem ke spravedlivé fakturaci v návaznosti na měření tepla či průtoků vody." 

Jiří Hudeček, Ředitel obchodu zkušebny společnosti ENBRA

logo ENBRA

Kdy zaniká platnost ověření měřidla?

Doba platnosti ověření je stanovena vyhláškou a liší se podle typu měřidla. Bytové vodoměry mají lhůtu 5 let, vodoměry na studenou vodu 6 let a vodoměry na vodu teplou a měřiče tepla pak roky 4. Platnost ověření měřidla ale nezaniká jen uplynutím lhůty, ale také s jakýmkoliv zásahem či poškozením. Zkontrolujte si platnost ověření vašich měřidel, ať máte jistotu, že plníte legislativní nároky a měříte přesně.

Dne 23. května 2024 byla ve sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 127/2024 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb. Tato novela stanovuje nová pravidla pro měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů. Novelovaná vyhláška nabývá účinnosti 1. července 2024.

Hlavní změnou je sjednocení ověřovacích dob u měřidel tepla (a jejich částí) a vodoměrů na dobu 5 let. Výjimku tvoří pouze statické (ultrazvukové a indukční) vodoměry, které budou mít prodlouženou ověřovací dobu na 8 let.

Tato změna má za cíl zjednodušit a zpřehlednit pravidla pro ověřování měřidel, čímž usnadní práci výrobcům, vlastníkům a uživatelům těchto zařízení. 

Více informací a plné znění novelované vyhlášky č. 345/2002 Sb. je k dispozici na https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345/zneni-20240701.

jsme spolehlivá volba
pro metrologii

Pečlivě vybrané umístění metrologických laboratoří blízko zákazníkům zajišťuje plošnou dostupnost služby po celé ČR a zásadně tím odlišuje službu od obdobných poskytovatelů v oboru. Okamžitá reakce na potřeby zákazníka, flexibilita a rychlost přepravy. Servisní zázemí, skladové zásoby a sofistikovaný informační systém náhradních dílů umožňují poskytovat komplexní služby pro opravy všech měřidel distribuovanými výrobci po celé Evropě.

Jednotlivé zkušebny dodávají služby pro zákazníky z širokého portfolia pro oblasti teplárenství, tepelného hospodářství, vodárenství, městské i soukromé správce bytového fondu, pro servisní a průmyslové podniky, pro výrobce měřidel a distributory, v neposlední řadě také pro živnostníky a soukromé osoby. 

Ladislav Šmarda, Zkušebny

"Zásadní výhodou zkušeben ENBRA je zkušenost s ověřováním měřičů tepla, vodoměrů a průtokoměrů prakticky všech výrobců, dimenzí a průtoků. Díky široké síti zkušeben dokážeme vyhovět i extrémně náročné individuální poptávce po celé republice." 

Vladislav Šmarda, Ředitel provozu zkušebny společnosti ENBRA

Chcete poptat metrologické služby enbra?

nebo vyplňte online formulář

Reference

Naše měřidla měří teplo a chlad v nejvyšší budově České republiky. Instalovaná měřidla ověřujeme dle platné legislativy v naší Zkušebně v Brně. 

AZ Tower Brno

AZ Tower

Kdo by neměl rád plzeňské pivo? Kudy teče, tudy léčí. A my kalibrujeme měřidla, aby přesně měřily průtok v pivovaru Plzeňský Prazdroj.

Plzeňský Prazdroj Plzeň

Prazdroj

Enbra poskytla kompletní metrologické služby v obchodním centru Palladium

Palladium Praha

Palladium