Šetříme klima i peněženky. ENBRA každý rok vrací do oběhu desetitisíce měřidel tepla

20. 2. 2024
Koupit si vodoměr nebo měřidlo tepla, počkat, až vyprší platnost jeho ověření, a pak měřidlo vyhodit do kontejneru. Podobným způsobem přemýšlí většina Čechů. V oblasti technické správy budov ale existuje řešení, které je ekologické a zároveň pomáhá šetřit náklady. Do provozu se díky Autorizovanému metrologickému středisku (AMS)* každý rok vrátí statisíce měřidel, a ušetří se tak tuny odpadu.

Standardně musí být bytové vodoměry ověřeny každých pět let a měřidla tepla každé čtyři roky, ale to neznamená, že po uplynutí této doby musí být vyřazeny a už není možné je používat. Společnost ENBRA nabízí ekologické řešení, které umožňuje opětovné ověření a používání těchto zařízení, což pomáhá jak k úsporám finančních prostředků, tak k ochraně životního prostředí. 

„Významnou měrou tak přispíváme k  hospodárnému využití investovaných prostředků na pořízení měřidel i k  ochraně klimatu. Ověření totiž koncovým zákazníkům umožní použít své zařízení opakovaně,“ říká Jiří Hudeček, ředitel obchodu AMS společnosti ENBRA. "Tímto způsobem zákazníci šetří suroviny, jako je mosaz a většina plastů, které by jinak skončily jako odpad. A kromě toho šetří i svoji peněženku, protože nové měřidlo je podstatně dražší," vysvětluje Hudeček. 

V Česku se každý rok vymění stovky tisíc vodoměrů, ale většina z nich nemusí skončit jako odpad. Jejich funkčnost a přesnost se dá jednoduše znovu ověřit v Autorizovaných metrologických střediscích  Jen asi 15 % instalovaných vodoměrů znovu projde ověřením. Společnost ENBRA ale každý rok vrátí do oběhu desetitisíce měřidel, což je vůbec nejvíc na trhu. Aktivně také upozorňuje  své zákazníky, že nemusí vždy měřidla vyměňovat za nová, ale mohou využít možnost jejich repasování. 

Ověřováním a testováním měřidel se zabývají Autorizovaná metrologická střediska (AMS), tedy takzvané zkušebny. Odborníci zde  měřidla zkontrolují a na základě měření rozhodnou, jestli stále vyhovují aktuálním požadavkům na funkci.  Pokud je potřeba, vymění nebo vyčistí jednotlivé části a znovu ověří jejich funkčnost podle metrologických požadavků v souladu s legislativou a technickými předpisy. Takto ověřená měřidla se označí ověřovací značkou a znovu se vrací do oběhu. U některých starších modelů je dokonce možné přidat modul pro dálkový odečet energií. 

*Autorizované metrologické středisko ENBRA, a.s., Durďákova 5, 613 00 Brno autorizované ÚNMZ rozhodnutím o autorizaci čj. SPR/029/3000/10-2 ze dne 10. 5. 2010.