Řešení pro projektanty | ENBRA

informace o dotacích 
pro domácnosti

Přinášíme přehled aktuálních dotačních programů, kterými lze financovat nákup produktů ENBRA pro domácnosti.

získejte finanční dotaci
na ekologičtější a úspornější domov

Přemýšlíte o ekologičtějším řešení pro váš domov? Zjistěte, jaké dotace vám mohou usnadnit cestu k trvale udržitelnému bydlení. Na této stránce udržujeme aktuální přehled o dotačních programech určených domácnostem. Využijte příspěvek třeba na získávání sluneční energie pomoci fotovoltaiky nebo na vytápění pomocí tepelného čerpadla

Dotace za vás přímo nezařídíme, ale poskytneme vám veškeré informace a podporu potřebné k tomu, abyste mohli využít dostupných dotačních programů a investovat do efektivnějšího a šetrnějšího domova.

Aktuální dotační programy pro úspornější bydlení

Dotační programy

Nová zelená úsporám

Aktuální k datu: prosinec 2023

  • Pro koho: Rodinné domy a rekreační objekty užívané k trvalému pobytu
  • Způsobilé náklady: Uznávány od 1.1.2021
  • Podmínky: Užívání objektu alespoň 24 měsíců před podáním žádosti, částečné zateplení domu pro tepelná čerpadla.
  • Podporované projekty: Fotovoltaické elektrárny, ohřev vody, tepelná čerpadla, nabíjecí stanice.
  • Výše dotace:
    Fotovotlaika až 200 000 Kč,
    Tepelná čerpadla až 140 000 Kč
Dotační programy

Nová zelená úsporám LIGHT

Aktuální k datu: prosinec 2023

  • Pro koho: Pro seniory, nízkopříjmové domácnosti a invalidní důchodce 3. stupně
  • Způsobilé náklady: Pro instalace realizované po 12. 9. 2022
  • Podmínky: Trvalý pobyt v objektu před 12. 9. 2022, příjem starobního či invalidního důchodu nebo příspěvku na bydlení
  • Podporované projekty: Solární ohřev vody (fotovoltaický a termický).
  • Výše dotace: Dotace až 90 000 Kč
Dotační programy

kotlíková dotace

Aktuální k datu: prosinec 2023

  • Pro koho: Domácnosti s nízkými příjmy a seniory
  • Podmínky: Vlastnictví nemovitosti alespoň 24 měsíců, příjem starobního/invalidního důchodu nebo příspěvek na bydlení
  • Podporované projekty: Výměna kotle na pevná paliva nesplňující 3., 4. a 5. emisní třídu za ekologičtější zdroj tepla
  • Výše dotace: Až 95 % nákladů, maximálně  180 000 Kč
Karel Kincl, produktový manažer pro rekuperace a klimatizace

 "Naše produkty jsou navrženy tak, aby splňovaly kritéria pro finanční podporu, což zákazníkům umožňuje investovat do zelených technologií s menší finanční zátěží. Je to investice nejen do vašeho komfortu, ale i do zdraví naší planety."

Karel Kincl, produktový manažer ENBRA

Dotovaná řešení

Dotace na fotovoltaiku

  • Maximální instalovaný výkon 10 kWp.
  • FVE systém musí být využit pro výrobu energie pro obytné části budovy.
  • FVE systém s tepelným čerpadlem musí být využit jako hlavní zdroj tepla.
  • Součástí musí být akumulační nádrž pro ohřev vody o objemu min. 400 litrů.

Dotace na Tepelné čerpadlo

  • Tepelné čerpadlo s FVE musí být využito jako hlavní zdroj tepla pro vytápění a ohřev vody .
  • Tepelné čerpadlo musí být ekologicky efektivní, splňovat přísné energetické standardy.
  • Zahrnuty jsou typy tepelných čerpadel vzduch-voda, voda-voda a země-voda.
  • Systém musí obsahovat akumulační nádrž o celkovém objemu min. 400l pro ohřev vody.
  • Nejsou podporována tepelná čerpadla s využitím zemního vrtu.

Dotace na solární ohřev vody

  • Dotace je určená seniorům a nízkopříjmovým domácnostem.
  • Lze požádat i zpětně na opatření provedená po 12.9.2022.
  • Minimální instalovaný výkon panelů 1,5 kWp.
  • Minimální objem akumulačního zásobníku teplé vody se vztahuje k instalovanému výkonu a činí 45 l / kWp.

výměna zdroje tepla

  • Určeno pro výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu.
  • Dotace je určená seniorům a nízkopříjmovým domácnostem.

Podporované zdroje tepla:

  • Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva (energetická třída A+).
  • Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva (energetická třída A+).
  • Elektrická a plynová tepelná čerpadla (energetická třída A+).

Jak získat dotaci na úspornější domácnost s ENBRA

1. Informujte se o podmínkách dotací

Podrobné podmínky dotačních programů jsou uveřejněny na stránkách Státního fondu životního prostředí a najdete je také na webu Nová zelená úsporám. Informujte se o podmínkách programů a zjistěte, zda splňujete kritéria pro zisk dotace. S technickými dotazy se na nás neváhejte obrátit, naši produktoví specialisté jsou vám k dispozici.

2. Výběr certifikovaných produktů

Využijte naši odbornou pomoc při výběru certifikovaných produktů, které splňují podmínky pro získání dotace. Nabízíme širokou škálu vhodných produktů a řešení a máme bohaté zkušenosti s dotačními programy. 

3. Shromážděte potřebné dokumenty

Nejprve bude třeba zpracovat projektovou dokumentaci a posudek energetické náročnosti budovy. U jednodušších instalací a změn není potřeba tak rozsáhlá dokumentace, bez technických podkladů zvoleného řešení a jeho specifikace se ale neobejdete nikdy. Nemusíte se ale ničeho bát, s kompletací a přípravou technických podkladů vám pomohou naši produktoví specialisté. Kompletní přehled dokumentů potřebný k podání žádosti najdete ke stažení na webu Nová zelená úsporám.

4. Podání žádosti o dotaci

Žádost o dotaci podáte elektronicky přímo na webových stránkách dotačního programu Nová zelená úsporám. Pracovníci Státního fondu životního prostředí zkontrolují její správnost a pokud žádost akceptují začne běžet lhůta (její délka se liší se podle typu opatření). S pracemi lze začít už před podáním žádosti, v průběhu jejího schvalování i po faktickém schválení dotace.

5. Instalace a kontrola splnění podmínek

Jsme si vědomi toho, že chyby v instalaci mohou zásadně ovlivnit správnou funkci výrobku. Proto si pečlivě volíme montážní partnery a investujeme mnoho energie do jejich vzdělávání. Zajistíme odbornou instalaci a pomůžeme s případnou kontrolou splnění podmínek dotace. Za kvalitu služeb ručíme vlastním dobrým jménem.

Nezávazná poptávka

1. základní parametry
Typ služby
2. Kontaktní údaje
3. Adresa místa instalace (z důvodu odhadu množství vyrobené elektřiny za rok)
(montáž není zahrnuta v ceně a bude naceněna individuálně)

Odesláním tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů.