Vodoměry připojené k internetu

30. 5. 2023
Dnes pouze součást pilotních projektů, v budoucnu standard v bytech, obcích i firmách. Vodoměry připojené k Internetu věcí (IoT) podle odborníků v nejbližších letech nahradí v současnosti běžně používaná dálkově odečitatelná měřidla. V domácnostech by se tak mělo stát do konce současného desetiletí. Podobně na tom budou i municipality, jež mohou díky IoT vodoměrům efektivněji bojovat se suchem. Pozadu nezůstanou ani tuzemské podniky, kterým toto řešení může pomoci plnit i environmentální cíle v rámci ESG reportingu.

Sledování spotřeby vody odkudkoliv v reálném čase a s tím spojené výrazné úspory. To jsou hlavní výhody vodoměrů vybavených možností IoT komunikace, které se postupně dostávají i do tuzemského povědomí. Zejména bytová družstva a obce jsou přitom z hlediska využívání těchto zařízení spíše na začátku.

Ačkoliv existuje řada pilotních projektů, především majitelé bytů se v poslední době více zabývali přechodem na měřidla s dálkovým odečtem, která jsou určitým předstupněm IoT vodoměrů. Povinnost instalace dálkově odečitatelných měřidel se nedávno objevila i v zákoně, právě proto k tomuto řešení řada bytových družstev či SVJ přistoupila. A to i přes skutečnost, že pro všechny bytové jednotky v tuzemsku budou dálkově odečitatelná měřidla v plné míře povinná až od roku 2027.

„Globálně vzato se dá říct, že trh má před legislativou řadu let náskok. V reálu už totiž většina vodoměrů v bytech funkci dálkového odečtu má několik let. Platí přitom, že životnost těchto zařízení se pohybuje zhruba kolem 10 let. Postupně tedy budou nahrazovány vodoměry, které budou umožňovat i připojení k Internetu věcí, s nástupem nového desetiletí tak lze očekávat, že právě toto řešení bude v tuzemských domácnostech dominovat a stane se běžným standardem,“ uvedl Petr Holyszewski, vedoucí technického oddělení MaR společnosti Enbra, která se zabývá problematikou vodoměrů, odečtů a rozúčtování.

Nahrává tomu i skutečnost, že lidé by měli být v budoucnu o svojí spotřebě vody informováni mnohem častěji, konkrétně na měsíční bázi. Ve finále to u řady z nich vyvine větší snahu zajímat se o náklady spojené vodou. IoT vodoměry v tomto směru nabídnou výrazné usnadnění. Uživatelé totiž budou mít aktuální data o spotřebě přístupná kdykoliv po připojení na konkrétní server. Nebudou tak muset složitě pročítat a porovnávat údaje doručené na vytištěném papíře. „Pro člověka to bude znamenat možnost sledovat svoji spotřebu prakticky v reálném čase. Ve finále tak může na základě dostupných své spotřebitelské chování upravit,“ řekl Holyszewski.

Řešení sucha i další krok k digitalizaci obcí

Podobný vývoj lze přitom očekávat i v tuzemských obcích. Podle něj se totiž po tomto řešení již nyní ohlíží řada municipalit, které trápí nedostatek vody, sucho či problém nadměrných odběrů vody. „Všechny tyto věci spolu zpravidla vzájemně souvisí, často jde o suché oblasti, ve kterých lidé využívají nadbytečné množství vody například pro své bazény. Někdy i přes výslovný zákaz vedení obce. Jejich vedení tak musí volit co nejefektivnější řešení,“ řekl Petr Holyszewski.

Podle něj lze v následujících letech proto očekávat, že k vodoměrům s připojením k Internetu věcí budou sahat i další obce. Důvodů je hned několik. „U řady větších obcí a měst vidíme snahu o postupnou digitalizaci, logicky sem přitom spadají i moderní vodoměry, které mohou municipalitám pomoci lépe hospodařit s vodou. Pro řadu lidí to přitom bude znamenat i značné zjednodušení systémy vodní správy. Kromě toho by zároveň nebylo překvapením, pokud by na toto řešení byl v příštích letech vypsán i dotační program. V takovém případě by šlo očekávat poměrně raketový nárůst zájmu o tyto technologie,“ řekl Holyszewski.

Výzva pro firmy v rámci ESG i dotací

Široké využití pro IoT vodoměry bude možné do začátku příštího desetiletí najít i v obchodních a průmyslových areálech. Právě tam totiž bývá spotřeba vody často vysoká a při složitosti vodovodní sítě může být často velmi obtížné registrovat úniky vody. Často se tak může stát až po zaznamenání poruchy v rámci provozu či při výrazně vyšších účtech za spotřebu vody. 

„Únik vody v průmyslovém provozu může mít ve finále vážnější následky pro chod daného podniku. Díky sledování spotřeby v reálném čase by tomu mělo jít poměrně snadno zabránit. Firma si zároveň díky tomuto řešení může efektivněji řídit celou vodovodní síť a jednotlivé vodní zdroje,“ řekl vedoucí oddělení MaR společnosti Enbra. Podle něj přitom lze už teď u firem pozorovat výrazný nárůst zájmu o energeticky úsporná řešení. „Řada firem si již nyní nechává zpracovat takzvaný vodní audit, aby v budoucnu mohla žádat o dotace na úsporná řešení pro hospodaření s vodou. V souvislosti s energetickou krizí pak také podniky hledají všechny možné způsoby, jak své náklady co nejrychleji snížit. V posledním roce se to výrazněji propisuje i do snah o lepší nakládání s vodními zdroji,“ doplnil Petr Holyszewski.

Významným milníkem v souvislosti se zaváděním vodoměrů vybavených napojením na IoT by mělo být zavedení ESG reportů. Snížení spotřeby vody bude pro firmy jedním z nejjednodušších environmentálních cílů, chytré vodoměry jim tak k tomu budou moci dobře dopomoci.