Společnost Enbra jako první v Česku zavádí pro své zaměstnance digitální prohlášení o bezinfekčnosti

5. 5. 2020
Brněnská společnost ENBRA spouští od 4. května jako první v Česku projekt digitálního prohlášení o bezinfekčnosti. Reaguje tak na aktuální rozvolňování vládních opatření a postupný návrat lidí do práce. Prohlášení je určeno pro pracovníky společnosti a všechny, kteří s nimi v rámci zaměstnání přijdou do styku. Řešení má minimalizovat riziko šíření nákazy v podniku a poskytnout výrazný uživatelský komfort.

 

Společnost Enbra přechází od 4. května na nový systém monitorování zdraví a prevence šíření onemocnění u vlastních pracovníků. Jako první firma v Česku začne využívat technologii digitálního prohlášení o bezinfekčnosti. Vyplnit ho bude možné odkudkoliv. ENBRA tak reaguje na rozvolňování opatření a postupný návrat svých zaměstnanců do práce v sídle firmy. Každý, kdo do budovy vstoupí, bude od příštího týdne uvádět, že nebyl pozitivně testován na COVID-19, nepociťuje příznaky nemoci, nemá nařízenou karanténu a není si ani vědom kontaktu s osobou nakaženou tímto virem.

 

„Chceme minimalizovat riziko možného zavlečení nákazy mezi naše zaměstnance. V současnosti jich máme asi 150, pokud bychom zvolili formu papírového prohlášení, znamenalo by to každý den obrovskou administrativu a i několik tisíc takových podepsaných dokumentů. Rozhodli jsme se proto pro digitální formu. Každý tak čestné prohlášení může vyplnit například z mobilu, když se blíží ke vstupu do budovy. Slouží mu k tomu jednoduché webové rozhraní, ve kterém lze vše vyplnit během několika vteřin,“ řekl generální ředitel společnosti ENBRA Karel Vlach.

 

Podle něj se tak eliminují ranní fronty, které se u jiných společností mohou tvořit zejména při vstupu do budovy, nejčastěji na vrátnici nebo recepci. Řešeny jsou v tomto směru i schůzky mimo firmu, které absolvují například obchodní zástupci. Digitální prohlášení totiž v případě společnosti ENBRA vyplňují nejen zaměstnanci, ale jejich prostřednictvím také zákazníci, kteří s nimi přicházejí do kontaktu. Podobně je to i s dalšími cizími zaměstnanci vstupujícími do prostorů firmy ENBRA. Už teď ale společně s dodavatelem této technologie pracuje firma na dalším zjednodušení celého systému, které spočívá ve využití QR kódů instalovaných do mobilních telefonů zaměstnanců.

 

„Chceme, aby pomalý návrat firmy ke standardnímu fungování byl co nejkomfortnější. Čestným prohlášením se snažíme o to, abychom se s těmi, kteří mohli přijít do styku s infekcí COVID-19, pokud možno nesetkávali. Postupují tak i některé další firmy, prohlášení však mají pouze v papírové formě, což ve finále může přinášet spíše komplikace. Cesta digitalizace nám přijde adekvátní současné době. Že jsme v tomto směru první v republice, je příjemný bonus,“ uvedl Karel Vlach. Firma přitom podle něj uvažuje o využití blockchainových technologií i v rámci svých služeb pro zákazníky a partnery, například při měření a rozúčtovávání spotřeby vody a tepla.

 

Digitalizace čestných prohlášení ve společnosti Enbra je pilotním projektem společnosti ELA Blockchain Services, dceřiné společnosti Elektrotechnické asociace ČR, která se zasazuje o využívání decentralizovaných technologií a provozuje první průmyslový blockchain v České republice. „Zaměstnanec po své jednoduché identifikaci pouze odklikne, že souhlasí s textem čestného prohlášení. Současně je spočítán otisk – hash – tohoto prohlášení v podobě písmenočíselného kódu, který je uložen v blockchainové síti. Z tohoto otisku ale nelze dekódovat ani jméno zaměstnance, ani název firmy. Ale samozřejmě v případě pochybností, zda zaměstnanec nebo jiná osoba prohlášení učinili, je možné prohlášení vygenerovat znovu a v blockchainové síti se jednoznačně přesvědčit, jestli bylo v uvedeném čase skutečně učiněno,“ uvedl prezident Elektrotechnické asociace ČR Jiří Holoubek.

 

„K záznamům, tedy citlivým osobním údajům, má v případě potřeby přístup pouze firmou pověřený člověk, zpravidla personalista. Podstatné je, že se do blockchainu neukládají žádné citlivé údaje ani jiná data, podle nichž by mohl kdokoliv identifikovat zaměstnance nebo firmu. Tato data zůstávají stejně, jako tomu bylo doposud, v odpovídajícím způsobem zabezpečených úložištích firmy. Co je ovšem pro firmu asi nejdůležitější, je, že odpadnou stovky papírových prohlášení, se kterými lze velmi jednoduše dodatečně manipulovat, a tím zásadním způsobem snížit jejich věrohodnost,“ dodává Jan Prokš, člen představenstva ELA Blockchain Services.