Reakce společnosti ENBRA na článek na serveru Novinky.cz

1. 2. 2018

Krátce reagujeme na článek „Majitelka bytu upozornila, že se netočí vodoměr. Málem kvůli tomu musela před soud“ publikovaný dne 5. srpna 2014 na portále Novinky.cz. Text totiž neobsahuje některé informace, které jsou podstatné pro kompletní pochopení údajné kauzy.

Společnost ENBRA byla Společenstvím vlastníků Brdičkova 1910-1915 požádána o překontrolování vodoměru v bytové jednotce panelového domu, kde před tím prováděla na základě řádně uzavřené smlouvy o dílo výměnu vodoměrů. Dle montážního protokolu vodoměr v době spuštění fungoval, následná závada byla způsobena nečistotami z potrubního systému. Majitelka bytové jednotky si nefunkčnosti všimla a problém oznámila na společenství vlastníků bytů. To společnosti ENBRA tuto skutečnost nahlásilo, a ta vodoměr vyměnila za jiný a následně překontrolovala jeho funkčnost na zkušebně jeho ověřením. Reklamace nebyla uznána z důvodu obsahu nečistot z potrubního systému, za které ENBRA nenese zodpovědnost. Jinak byl vodoměr v pořádku.

Následně se společnost ENBRA dotázala společenství, komu může náklady za výměnu fakturovat. ENBRA může doložit elektronickou komunikaci, ve které je společenstvím instruována, že má fakturovat přímo majitelce konkrétní bytové jednotky, což také následně udělala. V tomto bodě společnost ENBRA uznává své pochybení, které je však zaviněné v dobré víře, s ochotou vyjít vstříc zákazníkovi. ENBRA měla fakturovat přímo na společenství, které si záležitost s nájemnicí mělo správně projednat samo. ENBRA se nicméně pokoušela dále smírnou cestou domluvit s majitelkou na vyřešení problému. Navrhla jí dobropis faktury s tím, že nová faktura bude vystavena na společenství. Takto si to ENBRA s majitelkou telefonicky odsouhlasila a považovala věc za vyřešenou.

Protože ENBRA ve věci fakturace pochybila, rozhodla se od nároku na úhradu předmětné pohledávky ustoupit. Nyní se tedy důrazně distancuje od role „zlé“ společnosti, tak, jak to může na některé čtenáře článku na serveru Novinky.cz. působit.

 

Ing. Jaroslav Salava

generální ředitel