Chytré rozúčtování nákladů na vodu a teplo

Zákazník a cíl projektu

Jednou z cílových skupin společnosti ENBRA jsou společenství vlastníků bytů, členové bytových družstev a potažmo také koncoví uživatelé v bytech, kterým ENBRA provádí rozúčtování nákladů na teplo a teplou a studenou vodu. Z hlediska zákaznických potřeb je to různorodá skupina, kterou však spojuje zásadní povinnost. Tou je potřeba spravedlivého rozdělení nákladů v rámci daného bytového komplexu.

Cílem projektu je vytvořit takové řešení odečtu nákladů na spotřebu tepla a vody a jejich následné rozdělení mezi jednotlivé uživatele, které jim nejen umožní šetřit své finance díky lepšímu přehledu aktuálního stavu, ale nabídne také ekologičtější přístup k nakládání s vodou a šetří zákazníkovi značně čas.

Původní stav

Před zavedením dálkových odečtů museli být uživatelé přítomni v určitou hodinu a den ve svém bytě. Protože odečty probíhají v průběhu celého dne, znamenalo to v mnoha případech potřebu se uvolnit ze zaměstnání, nebo si zajistit někoho kdo vstup do bytu umožní. Při vizuálním odečtu pak museli umožnit vstup do bytu technikovi, který odečet prováděl a svou přítomností tak narušoval jejich soukromí.

Pokud nebyl odečet umožněn, hrozilo uplatnění sankce u příjemce služeb, které činilo dle zákona č. 67/2013 Sb. trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky nákladů připadajících na 1 m2 započitatelné podlahové plochy zúčtovací jednotky.

Pokud nebyl proveden meziodečet indikátorů topných nákladů, měřičů tepla či bytových vodoměrů, při změně uživatele, byla hodnota náměru k datu změny stanovena dle platné legislativy jako poměrná část z celkových náměrů za zúčtovací období, což v mnoha případech nemuselo korespondovat s chováním jednotlivých uživatelů.

Obvykle pak dostal uživatel jedenkrát ročně vyúčtování s informací o platbách, spotřebovaných energiích a náměrech. Neměl tedy průběžné informace o tom, jak se chová, aby mohl průběžně upravit své chování, a po vyúčtování se jen nedivit proč platí „tolik“.

Řešení

Společnost ENBRA poskytuje svým zákazníkům dálkový odečet naměřených hodnot ze zařízení s komunikací Wireless M-Bus s centrálou EASY nebo SWAN 2.

Josef Haumer

"Samozřejmostí je dodávka zařízení, která umožňují tento způsob odečtu i zajištění jejich instalace a následný servis, včetně prostředí pro práci s daty v několika stupních implementace." 

Josef Haumer, Vedoucí oddělení služeb pro bytový fond společnosti ENBRA

 

Pokud například správcovská firma, která má vlastí SW na rozúčtování, potřebuje zajistit pouze přenos odečtených hodnot, využije ENBRA CONNECT.

 

Zde se průběžně ukládají nepersonifikovaná data, která si může zákazník stahovat a díky výrobnímu číslu zařízení následně napojit na svůj stávající systém.

Konečného zákazníka ale zajímá především jeho průběžná spotřeba, tu může v přehledné podobě sledovat přes ENBRA PORTÁL.

 

 

Řešení ENBRA SMART zákazníkovi dává na výběr ze dvou technických variant, bezdrátového řešení SWAN 2 a nebo řešení EASY pro častý odečet dat.

Současný stav v případě využití Dálkových odečtů ENBRA SMART

  •   Není již nutná komplikovaná přítomnost v bytě v době odečtu.
  •   Dálkové odečty tepla a vody chrání soukromí uživatelů.
  •   Nehrozí uplatnění sankcí za neumožnění odečtu
  •   Při změně uživatele si každý zaplatí svou reálnou spotřebu
  •   Zákazníci mohou průběžně upravovat své chování, díky četnějšímu přístupu k náměrům instalovaných zařízení přes ENBRA Portál, s možností porovnání své spotřeby s historií, či průměrem.

 

Chci se zeptat

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací