Dálkové odečty ENBRA SMART

16. 12. 2021
EED je směrnice Evropské unie o energetické účinnosti číslo 2012/27/EU. Předpokládá se, že v průběhu roku 2022 začne v ČR platit povinnost instalovat měřiče tepla, indikátory na radiátorech a vodoměry na teplou vodu pouze takového typu, který umožňuje odečet zařízení bez vstupu do bytu.

Pravděpodobně od roku 2023 bude uzákoněna povinnost informovat koncové uživatele (uživatele bytů) o jejich spotřebě tepelné energie a teplé vody každý měsíc. Toto rozšíření stávajících povinností (majitelů objektů, SBD, SVJ) s sebou přinese potřebu do objektů doplnit technologii, která zajistí on-line odečet měřidel a indikátorů a automatický přenos odečtených dat na server rozúčtovatele pomocí standardního internetu nebo tzv. internetu věcí.

Máme pro vá dvě varianty řešení

Další možností je instalovat do objektů takové typy měřidel a indikátorů, které nevyžadují instalaci přídavné technologie do objektů a komunikují napřímo, obdobně jako mobilní telefony.

Společnost ENBRA nabízí, jako jedna z mála v České republice, obě varianty technického řešení. Pokud stávající indikátory a měřidla komunikují technologií Wireless M-Bus a jsou nyní odečítána pochůzkovým způsobem, nainstalujeme do Vašeho objektu speciální datové koncentrátory, které budou měřidla autonomně odečítat a přenášet na náš server k dalšímu zpracování. Pokud instalujete nová měřidla, nabízíme široký sortiment měřidel a indikátorů s komunikací LoRaWAN, které komunikují přímo, bez nutnosti instalovat do objektu další přídavné zařízení.

 

 PRODUKTY PRO DÁLKOVÉ ODEČTY - VODOMĚRY 

 PRODUKTY PRO DÁLKOVÉ ODEČTY - MT A INDIKÁTORY