Pozor, nová pravidla pro měřidla tepla a vodoměry od 1. 7. 2024

17. 6. 2024
Dne 23. května 2024 byla ve sbírce zákonů zveřejněna vyhláška č. 127/2024 Sb., která mění pravidla pro ověřování měřidel tepla a vodoměrů. Novela nabývá účinnosti 1. července 2024 a přináší významné změny pro majitele a spotřebitele měřidel. Pojďme si shrnout to nejdůležitější, co byste v souvislosti s ní měli vědět.

Změna ověřovacích dob měřidel

Vyhláška č. 127/2024 Sb. mění pravidla pro ověřování měřidel stanovená ve vyhlášce č. 345/2002 Sb. Hlavní změnou je sjednocení ověřovacích dob u měřidel tepla a vodoměrů na 5 let. Jedinou výjimkou jsou statické vodoměry, které budou mít ověřovací dobu prodlouženou na 8 let.

Platnost do 31. 6. 2024

Měřidla protečeného množství vodyRoky
a) na studenou vodu6
b) na teplou vodu4
c) bubnové vodoměry2
d) objemové vodoměry6
e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům5

Platnost od 1. 7. 2024

Měřidla proteklého množství vodyRoky
a) měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody - mechanické vodoměry5
b) měřidla proteklého množství studené pitné vody a teplé vody - statické vodoměry8
c) měřidla proteklého množství vody - vodoměry s vyjímkou měřidel uvedených v bodech a) a b)5

Platnost do 30. 6. 2024

Měřiče tepla a chladu a jejich členyRoky
a) kompaktní měřiče tepla a chladu4
b) měřidla protečeného množství nosného média4
c) snímače teploty4
d) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřidel tepelné energie4

Platnost od 1. 7. 2024

Měřidla tepelné energie a jejich členyRoky
a) kompaktní měřidla tepelné energie5
b) snímače průtoku a měřidla proteklého množství5
c) snímače teploty5
f) vyhodnocovací jednotky kombinovaných měřidel tepelné energie5
Image
Kalibrace měřidel | ENBRA

 

Nová pravidla pro měřidla

Cílem novelizace je zjednodušení a zpřehlednění pravidel pro ověřování měřidel. Tímto krokem se  sjednotí cyklus ověřování těchto zařízení. Nová pravidla zajistí jednotný přístup k ověřování měřidel, což povede k vyšší efektivitě a transparentnosti.

Praktické dopady novelizace

Novela přináší praktické výhody v podobě sjednocení ověřovacích lhůt, což usnadní plánování a údržbu měřidel. Majitelé a spotřebitelé mohou nyní lépe předvídat a organizovat proces ověřování. Tato změna tak přispívá k větší stabilitě a předvídatelnosti v oblasti metrologie.

KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

Novelovaná vyhláška č. 345/2002 Sb. je dostupná online a nabývá účinnosti 1. července 2024. Plné znění vyhlášky naleznete na zakonyprolidi.cz. Pro více informací o měřidlech a ověřování navštivte naše zkusebny metrologie.