Apple, Google, Amazon, Harley, Disney, ENBRA…

14. 2. 2022
Co mají výše uvedené firmy společného? Všechny měly malé začátky, začínaly v garáži rodinného domu nebo v kůlně na zahradě, a staly se velkými. Nejinak tomu bylo u Enbry, z firmy o dvou zaměstnancích vyrostla společnost, která má zastoupení nejen v Čechách, ale i na Slovensku, v Polsku či Rusku. Rodinná firma Enbra, a.s. letos slaví třicet let působení na trhu. Založena byla panem Josefem Brabencem, který v roce 2014 předal vedení své dceři Janě Vlachové Rasochové s manželem Karlem Vlachem. Nicméně v rodové linii se počátky podnikání datují do roku 1922. A po rozhovoru s paní Janou Vlachovou Rasochovou se mi jednoduše zdá, že pracovní nasazení a nadšení je v rodině Brabenců součástí genové výbavy. Když jsem přijela do centrály společnosti v Popůvkách u Brna dělat rozhovor s paní Vlachovou Rasochovou, hned u vstupu do budovy jsem si všimla této vtipné fotografie. Pohled na ni ve mně ale vzbuzuje velký respekt… A zároveň je třeba ocenit humor a nadhled, kterými se firma dokáže takto prezentovat, protože obojího začíná být poskrovnu.

Vy jste společně s Vaším mužem převzali vedení úspěšné firmy Enbra.  V souvislosti s úspěchem firmy mě napadá, že musí být neskutečně těžké mít před sebou takový závazek a odpovědnost.

Těžké to samozřejmě je, musíte ustát všechna očekávání, dělat i nepopulární rozhodnutí a nastavovat nové procesy v rámci firmy, ale je to také mnoho radosti a příležitosti k růstu. Pro mě bylo naprosto přirozené stát se součástí Enbry. I přesto, že jsem vystudovala práva, věnovala se designu, moje kroky směřovaly do Enbry. Přestože je to spíše mužský obor, pro mě se tu otvírá velký prostor, jak uplatnit kreativu v rámci řízení, marketingu a práce s lidmi. Spolu s manželem se věnujeme řízení firmy od roku 2014, stále nás to baví a víme, kam chceme firmu dál směřovat. Nejsme v pozici najatého manažera, který odvede svou práci a tím to pro něj končí. My jsme spíše maratonští běžci, kteří každým krokem vytvářejí budoucnost pro firmu a její zaměstnance.

Váš otec vždy mluvil o Enbře jako o své milence, Vaše maminka se od začátku věnovala zahraničnímu obchodu firmy, prací žila celá rodina. V době, kdy Vaši rodiče Enbru zakládali, jste se Vy a Vaše sestra musely naučit velké zodpovědnosti, samostatnosti a disciplíně. Jak se toto dá přenést do výchovy v dnešní době? Jak se dají všechny životní role skloubit?

Velkou výhodou je, že se na vedení firmy podílíme spolu s manželem. V práci se doplňujeme a máme pro sebe pochopení. Na druhou stranu se nám podařilo oddělit pracovní a osobní sféru, což je velmi důležité. Naše děti vedeme ve stejném duchu, v jakém jsme byli vychováni, i když doba se mění a dnes se nemusí postarat například o přikládání do kotle (směje se). Snažíme se jít jim příkladem a vést je k manuální zručnosti, která je dnes dle mého velmi opomíjená. Starší synové již chodí pravidelně na brigády do Enbry. Na druhou stranu bychom vše nezvládli tak dobře skloubit bez pomoci rodičů. Moji rodiče se vnoučatům věnují se stejným zápalem, s jakým budovali firmu.

V rámci Vašeho působení jste zažili i něco, co Váš otec nikdy. Přišla celosvětová pandemie, která ochromila ekonomiku, logistiku i lidské vztahy. Paradoxně byl rok 2021 pro Vás tím nejúspěšnějším v historii. Jak se Vám to povedlo?

Řekla bych, že to byla určitá připravenost. Intenzivně jsme sledovali celosvětový vývoj, včas se předzásobili, a hlavně udělali v rámci firmy procesní změny s apelem na snížení nákladů. Z dlouhodobého hlediska je však třeba zmínit, že Enbra byla vždy postavena na více nohách, vždy se tak svým způsobem diverzifikovalo riziko závislosti na jednom produktu, resp. oboru.  Díky dvěma rokům covidu  jsme si všichni uvědomili, že home office není řešením, když chcete firmu vést k nějakému cíli. Absencí na pracovišti se jednoduše vytrácí týmový duch a to je cesta do pekel. Zpětně bych ráda poděkovala svým kolegům za jejich nasazení a osobní zainteresovanost, které se v pracovních vztazích v dnešní době vytrácí.

Jak jste zmínila, Enbra je rozkročena do více oblastí (pozn. red. – Enbra působí v oblasti měření a regulace, topenářské techniky, vzduchotechniky a obnovitelných zdrojů energie, disponuje sítí zkušeben). Co je jejich pojícím prvkem, jakou provázanost mezi sebou mají?

Naší snahou je stát se součástí každé domácnosti. Oproti minulosti máme od roku 2015 veškeré portfolio produktů pod vlastní značkou Enbra. Od prodeje produktů jsme se posunuli do oblasti služeb, abychom tak dokázali reagovat na nároky nejen ze strany legislativy, ale především ze strany zákazníků, kterým tak chceme umožnit jednoduše a srozumitelně hospodařit se spotřebou vody a tepla. Jsme tak schopni klientům nabídnout komplexní ekologické a ekonomické řešení se zaměřením na zdravé bydlení.

V rámci Vašeho působení velmi apelujete na uvědomění si, že jsme součástí něčeho většího a musíme se k dopadům našeho chování na životní prostředí postavit čelem. Zmiňujete, že je v tomto smyslu třeba vybalancovat ekonomiku, užitnost a komfort. Viděla jsem Vaši společnost také v dokumentárním filmu „Domy pro budoucnost“.

Naše podnikání je již svou podstatou zaměřeno ekologicky. Ekologické smýšlení aplikujeme v řadě základních činností, na které se snažíme upozorňovat i veřejnost. Nyní je díky implementaci směrnice EED velkým tématem měření spotřeb – bude tak možno montovat pouze zařízení s dálkovým odečtem. Lidé tak budou moci ovlivnit svoje chování a mít přehled o spotřebách. Dalším tématem je voda. Stále si neuvědomujeme, že voda je velká vzácnost a že dvě miliardy lidí k ní nemají přístup. Proto se snažíme apelovat na snižování její spotřeby a zefektivnění jejího využití, ať již budováním retenčních nádrží na dešťovou vodu nebo instalací samostatných vodoměrů. V neposlední řadě jsou to úspory energií. Proto se snažíme poskytnou kompletní ekologické a ekonomické řešení pro vytápění i chlazení. Snažíme se o modernizaci vytápění nejen v rámci domácností, ale i veřejných budov.

Co děláte pro to, aby byla Vaše společnost úspěšná i v budoucnosti?

Určitě je nezbytné sledovat celosvětové trendy, reagovat včas na nároky ze strany evropské i národní legislativy a v neposlední řadě jsou to osobní vize a určitá filosofie, kterou si sebou do podnikání nesete. Nastává čas změn, kterým se budeme muset přizpůsobit, i když se valná většina zuby nehty brání. Veškeré kroky, které chystá Evropská unie pro příští desetiletí v rámci Zelené dohody, budeme muset akceptovat a nakonec i aplikovat do své činnosti. Proto se snažíme být připraveni a vzhledem k naší filosofii máme vůči chystaným změnám i dobře nakročeno. A dovolím se vrátit k tomu, co říká můj otec. Nesmíme zapomínat na výchovu mládeže, vést je k odpovědnosti, zručnosti a budovat v nich zdravé návyky. Spolupráce s učilišti a středními a vysokými školami je pro nás naprosto esenciální nejen v rámci zkušeben, ale také v rámci vývoje a výzkumu. Myslím, že to je ta nejpřirozenější cesta, jak začlenit budoucí profesanty do reálného prostředí a předat jim co nejvíce zkušeností.

Nám nezbývá, než popřát Enbře a celému kolektivu jen to nejlepší do dalších let. Budeme se těšit na shledání v expozici této energické společnosti v hale 3 na stánku č. 315 během veletrhu Aquatherm Praha.