Zpětná klapka: Jednoduchá, ale podceňovaná součást domovních rozvodů vody

1. 2. 2018

Zpětná klapka je velmi důležitá součást domovních rozvodů vody. Zamezuje totiž zpětnému proudění přes vodoměry, a tím i nepřesnému měření spotřeby. Instalace zpětných klapek je důležitá hlavně v domech s rozvodem studené a teplé vody. V nich je totiž nebezpečí zpětného toku větší. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás shrnuli několik situací, kdy může k zpětnému proudění v potrubí nastat.

Problém zpětného proudění v rozvodech vody se může vyskytnout hlavně v domech, kde je instalován jak rozvod studené vody, tak i potrubí, v němž je rozvedena teplá voda z centrálního zdroje. „V rozvodech studené vody je zpravidla větší tlak než v rozvodech teplé vody, a dojde-li ke zpětnému proudění, tlačí se studená voda do potrubí s vodou teplou. V praxi pak vodoměr pro studenou vodu stále odečítá a vodoměr pro teplou vodu naopak přičítá spotřebu,“ popisuje nežádoucí stav Karel Hajman, produktový manažer společnosti ENBRA, která se mimo jiné zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby vody a tepla. „Řešení je přitom jednoduché – instalovat před vodoměr zpětnou klapku, která dovolí vodě proudit jen jedním směrem,“ doplnil Hajman.

Častou příčinou zpětného toku vody v potrubí jsou nekvalitní pákové baterie. Některé z nich mohou špatně směšovat teplou a studenou vodu a při jejich používání může k přetokům vody do potrubí s nižším tlakem docházet. V horším případě může nekvalitní baterie propouštět vodu mezi přítokem teplé a studené vody i v zavřeném stavu. Pokud není v bytě instalována zpětná klapka před vodoměry, je možné špatnou baterii odhalit podle mírně se otáčejících měřidel, i když v bytě není žádná spotřeba.

Na vzniku zpětného proudění vody v potrubí se mohou podílet také zanesené perlátory na vodovodní baterii v dřezu či umyvadle. Jejich jemná sítka se totiž mohou ucpávat usazeninami z vody. Vinou usazenin na sítku perlátoru pak voda nevytéká plně do volna, jak je to požadováno z hygienického hlediska, a může navíc docházet k zpětnému proudění do potrubí s nižším tlakem. Řešením je kromě instalace zpětné klapky také pravidelná kontrola správné činnosti perlátorů a jejich případné vyčištění.

Problematické z hlediska vzniku zpětného proudění bývá také napojení pračky či myčky nádobí přímo na vodovodní baterii. To se podle odborníků často v domácnostech stává. V takovém případě rovněž není zajištěn odtok vody do volna a může docházet právě ke zpětnému proudění. V instalacích bez zpětné klapky pak dojde ke zkreslení naměřených hodnot spotřeby vody. „Zpětná klapka stojí jen několik desetikorun a jde přitom o poměrně praktickou a důležitou součást instalace rozvodů vody v bytech. Zpětná klapka navíc výrazně ztěžuje případnou neoprávněnou manipulaci s vodoměrem,“ sdělil Karel Hajman, produktový manažer společnosti ENBRA, která se mimo jiné zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby vody a tepla.