Co může ohrozit provoz vaší klimatizace?

7. 5. 2024
Už v dubnu letošního roku teploty atakovaly historická maxima. A co teprve v létě. Správný chod klimatizace je proto nutností. Poznejte, co potenciálně ohrožuje plynulý provoz vaší klimatizace, a zjistěte, jak se s tím vypořádat.

Poznejte rizika provozu klimatizací

Nesprávné umístění 

Výkon klimatizací se může snižovat například umístěním venkovní jednotky na rozpálených vydlážděných prostorech, na místech, kde většinu dne svítí slunce, do uzavřených prostor, kde hrozí přehřátí nebo do blízkostí zdrojů tepla. Podle odborníků se to týká zejména starších modelů, což je dáno použitými materiály, částečně opotřebením a nižší odolností vůči povětrnostním vlivům. 

„V současnosti se výrobci přizpůsobují postupnému růstu průměrných teplot a přizpůsobují tomu konstrukci klimatizačních jednotek. Při výběru je proto dobré zaměřit se na jednotky, u nichž výrobce udává efektivní výkon i při 50 °C. U takových jednotek má pak uživatel záruku, že mu budou dobře sloužit i v období vysokých teplotních extrémů,“ uvádí Karel Kincl ze společnosti Enbra, která toto řešení u splitových klimatizačních jednotek v současnosti nabízí.

Absence údržby 

Umístění klimatizační jednotky na hůře dostupná místa může ztížit její údržbu, což ve výsledku snižuje její efektivitu. Problém může být i její pokrytí spadaným listím nebo náletovými rostlinami a dřevinami. Je proto dobré venkovní jednotku průběžně kontrolovat během celého roku, zda se na ní nenachází cokoliv, co by bránilo proudění vzduchu. Zapomenout by se nemělo ani na kontrolu odvodu kondenzátu.

Uživatel může nečistoty jednoduše vysát, ale jen v případě, že se nános nachází na venkovní jednotce, nikoliv v jejích útrobách. „V takovém případě by měl kontaktovat odborníky, protože listy či dokonce větve uvnitř jednotky vyžadují její rozmontování, a to může provádět jen proškolený odborný pracovník. Pouze odborník dokáže zjistit, zda jsou tyto nečistoty pouze jediným problémem, který může venkovní klimatizační jednotku trápit,“ doplnil Kincl. 

Podle něj do této pravidelné údržby dále patří úkony jako čištění kondenzátoru, kontrola tlaku chladiva, kontrola neporušenosti izolace elektroinstalace a izolace potrubí vedoucí z venkovní jednotky do interiéru. V místě připojení venkovní jednotky se netěsnosti potrubí s chladivem může projevit mastnými skvrnami.

Co se týče vnitřních jednotek, uživatel by měl ideálně dvakrát měsíčně kontrolovat čistotu filtrů, provádět jejich čištění a v případě jejich poškození řešit jejich výměnu. I kontrola klimatizační jednotky odborníkem by neměla opomenout vnitřní jednotku. Důležité je pravidelné čištění a dezinfekce výparníku (1–2krát ročně, v prašném prostředí častěji), ale také kontrola možného úniku chladiva, či kontrola odvodu kondenzátu. 

Koroze

Při provozu klimatizačních jednotek je jedním z největších rizik jejich koroze. Ta vzniká oxidací kovů, hlavní vliv na ní má zejména kondenzovaná voda. Kromě ní vznik koroze podněcuje také vlhkost vzduchu, nebo vítr, především pak kyselé složky obsažené ve vzduchu. Zejména starší venkovní jednotky klimatizace by proto měly být umístěné pod střechou, či být jiným způsobem přikryté, aby v případě deště přišly s vodou do styku co nejméně. Před vlhkostí či kyselými prvky ve vzduchu je ochrana obecně komplikovanější, i přesto se ale výrobci snaží toto riziko maximálně eliminovat.