Metrologie

Společnost ENBRA má unikátní a svým rozsahem největší síť zkušeben v České republice. Ověří stovky tisíc měřidel ročně. Provozuje sedm vlastních metrologických laboratoří. Je výrobcem zkušebních laboratoří, které vyváží do celého světa. Je také zakládajícím členem Asociace metrologických středisek. 

Jiří Hudeček

"Jedním z našich cílů je zvýšit povědomí o oboru metrologie a povinnostech s nimi spojených. I když existuje řada vyhlášek týkajících se měřidel, ne vždy dochází k jejich dodržování. Naší snahou tedy bude důslednější kontrola plnění těchto pravidel a tím i větší ochrana spotřebitele směrem ke spravedlivé fakturaci v návaznosti na měření tepla či průtoků vody.

Jiří Hudeček, Ředitel obchodu zkušebny společnosti ENBRA, Prezident Asociace metrologických středisek

 

Více o Asociaci metrologických středisek

 

Na základě zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii vzniká provozovatelům a majitelům měřidel a měření povinnost zajistit správnost měření stanovených měřidel. Autorizované metrologické středisko (AMS) s označením K 56 pro Vás zajistí službu ověření a přezkoušení stanovených měřidel v souladu podmínkami autorizace na základě výše zmíněného zákona.

Další činnosti zkušebny zajišťuje kalibrační laboratoř, pracoviště posouzení shody, výroba a opravna měřidel, výroba a servis zkušebního zařízení.

Proč ENBRA zkušebny?

Každé měřidlo vyžaduje větší péči, než samotný úkon ověření jeho parametrů. Mohou to být opravy, čištění, výměny náhradních dílů, seřízení, parametrizace či konfigurace měřidel.

 

Vladislav Šmarda

"Zásadní výhodou zkušeben ENBRA je však zkušenost s ověřováním měřičů tepla, vodoměrů a průtokoměrů prakticky všech výrobců, dimenzí a průtoků. Díky široké síti zkušeben dokážeme vyhovět i extrémně náročné individuální poptávce po celé republice." 

Vladislav Šmarda, Ředitel provozu zkušebny společnosti ENBRA

 

Zkušebny ENBRA slouží také jako konzultační střediska, protože přesnost měření ovlivňuje nejen měřidlo samotné, ale i správnost jeho instalace. Proto ENBRA pořádá ve spolupráci s Českým metrologickým institutem (ČMI) školení z legislativy i produktů, které slouží jako podklad k registraci montážních firem k provádění instalací měřidel.

Zkušebna je také významným členem Českého kalibračního sdružení a Asociace metrologických středisek, kde se v rámci osvěty zúčastňuje nebo pořádá přednášky, semináře a školení a prohlubuje svou angažovanost v oboru. Zkušebna ENBRA za svou téměř 30 let trvající inovativní činnost na světové úrovni získala v letošním roce prestižní ocenění Asociace obchodu voda a topení. 

  

Zobrazit zkušebny ENBRA

 

Ochrana klimatu a hospodárnost

 Po skončení platnosti ověření měřidla je možné následné ověření, což umožňuje měřidla v širokém rozsahu znovu a opakovaně používat ve funkci stanoveného měřidla. Zkušebny ENBRA tak významnou měrou přispívají k hospodárnému využití investovaných prostředků na pořízení měřidel. Z hlediska ochrany klimatu služba výrazně snižuje emise vznikající při výrobě a uvádění na trh nových měřidel, protože se násobně prodlužuje doba užívání stanovených měřidel.

 

Co pro Vás zajistíme?

  • ověření a přezkoušení stanovených měřidel
  • kalibraci měřidel
  • konfiguraci a nastavení měřidel
  • posouzení shody vodoměrů
  • výrobu, opravu, čištění a servis měřicího i zkušebního zařízení
  • dodávky náhradních dílů, baterií a příslušenství
  • pronájem laboratoří a zkušebního zařízení
  • montážní a logistickou podporu včetně vhodných obalů a ochran při transportu
  • poradenskou, výzkumnou, vývojovou a expertní činnost

 

 

 

 

 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací