Zateplením snaha o úspory nekončí. Nutná je i regulace otopné soustavy, na kterou se často zapomíná

1. 2. 2018
Zateplení bytového domu je výrazným krokem k úsporám energie, po stavebních opatřeních však musí následovat také regulace a nové nastavení celé otopné soustavy v domě. Díky dobře provedené regulaci nebude v bytech docházet k přetápění a celková úspora nákladů na energii bude ještě vyšší. Ne všechny realizační firmy však následnou regulaci topení po zateplení objektu nabízejí a provádějí.

Zateplení fasády a výměna oken je v současnosti již standardním opatřením, jak snížit energetickou náročnost domů. Mnoho jejich majitelů však zapomíná na následnou úpravu a regulaci otopné soustavy. Celková úspora energie je tak menší, než by mohla v ideálním případě být. Zateplením fasády domu a výměnou oken se totiž změní tepelně-fyzikální parametry celé stavby. Otopnou soustavu je proto nutné dobře nastavit, aby v bytech nedocházelo ke zbytečnému přetápění.

„Změna nastavení nebo přizpůsobení otopné soustavy dle našich zkušeností zpravidla není součástí nabídek firem provádějících zateplení či výměnu oken. Je to dáno tím, že tato opatření zvyšují nabídkovou cenu. Projekt a nastavení regulace topení je totiž odbornou prací, což s sebou nese další náklady,“ popisuje snahu firem o co nejnižší cenu nabídky Ivo Winkler, vedoucí technického oddělení společnosti ENBRA. Tato praxe znevýhodňuje zodpovědné firmy, které se snaží nabídnout komplexní a funkční dílo jako celek. V konečném důsledku tratí také majitelé domů. „Zákazník dům zateplí či vymění okna, ale v mnoha případech není ani informován o tom, že by bylo vhodné v rámci maximalizace úspor vyřešit též vyregulování otopné soustavy,“ doplnil Winkler.

Regulace a přizpůsobení vytápění novým podmínkám zatepleného domu spočívá ve snížení výkonu celé otopné soustavy. Toho se dosahuje buď snížením průtoku či teploty topného média. Složitost a finanční náročnost celého procesu přitom závisí na technické pokročilosti jednotlivých komponent soustavy. V praxi bývá často nutná výměna regulačních prvků za nové a kvalitnější, případně i modernizace dalších armatur tak, aby umožňovaly nastavení parametrů vytápění podle vypočtených hodnot. A to i po několika letech povozu. Kvalitní armatury totiž musí umožňovat i případné změny nastavení i v dalších letech, kdy dojde k změnám parametrů systému či novým úpravám budovy.

„Proces regulace moderní otopné soustavy zvýší celkové náklady na zateplení pouze o několik desítek tisíc korun. Pokud je však otopná soustava zcela bez regulačních prvků, může se cena za její úpravu pohybovat na úrovni stovek tisíc korun,“ popisuje finanční náročnost celého procesu Ivo Winkler ze společnosti ENBRA. Podmínkou bezproblémového nastavení topení je také správné provedení projektu. Ten je totiž pro regulaci otopné soustavy hlavním podkladem. Je proto vhodné obrátit se na takovou projekční kancelář, která má s tímto typem prací zkušenosti.

Podle zkušeností odborníků ze společnosti ENBRA lze kvalitní regulací otopné soustavy v domě zvýšit úsporu energií po zateplení ještě o dalších zhruba 17 %. Tohoto potenciálu úspor však kvůli snaze dodavatelských firem o co nejnižší cenu zateplení mnoho majitelů nevyužije. Podle odborníků proběhne regulace otopné soustavy jen v pouhé pětině všech nově zateplených bytových domů.