Zákon majitelům domů od příštího roku přikazuje instalaci měřičů spotřeby tepla, příslušné vyhlášky

1. 2. 2018

Novela zákona o hospodaření energií zavádí od 1. ledna 2015 majitelům domů povinnost u všech vnitřních tepelných zařízení instalovat nejen příslušné regulační prvky, ale také zařízení registrující dodávku tepelné energie. To ale v některých případech není technicky možné, navíc chybí příslušné prováděcí předpisy. Podle České energetické inspekce je nutné počkat na jejich aktualizaci. Úřad zatím kontroluje pouze přítomnost zařízení registrujících dodávku tepelné energie.

Podle zákona o hospodaření energií (406/2000 Sb.) musí stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Majitelé domů se však potýkají s legislativními nejasnostmi, zákon totiž odkazuje na příslušný prováděcí právní předpis, jehož znění zatím není jasné.

Zákon o hospodaření energií zapracoval příslušné evropské předpisy a definuje také nutnost instalace přístrojů regulujících a registrujících dodávku tepelné energie na každý radiátor v domě. Lepší sledování spotřeby tepla a přesnější rozúčtování nákladů je i celoevropským trendem a logickou reakcí na rostoucí ceny energií,“ uvádí Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA, která se mimo jiné zabývá měřením spotřeby tepla. „Bohužel příslušný prováděcí právní předpis dosud chybí. S trochou nadsázky jsme proto zatím v jakémsi právním vakuu,“ popisuje problémy majitelů a instalačních firem Karel Vlach.

Povinnost majitelů budov instalovat zařízení registrující dodávku tepelné energie a neaktuálnost příslušných prováděcích předpisů potvrzuje také Česká energetická inspekce. Česká republika je rovněž specifická velkým podílem panelových domů, v nichž je měření spotřeby tepla komplikovanější. „Evropská unie ve svých předpisech požaduje, aby se dodávky energií měřily stanovenými – fakturačními – měřidly. V České republice se kvůli charakteristické panelové výstavbě budov provádí měření ve velké míře pouze prostřednictvím indikátorů. K tomuto bylo přihlédnuto i ve Směrnici 2012/27/EU ve článku 9. Protože současné provedení odběrných zařízení v objektech technicky neumožňuje přímé měření odebraného tepla a celá záležitost by byla velmi finančně nákladná, lze tedy instalovat i indikátory topných nákladů,“ popisuje současný stav měření Petr Holoubek ze Státní energetické inspekce.

„V rámci své činnosti kontrolujeme průběžně, zda jsou budovy vybaveny regulací tepla podle stávajících platných vyhlášek č. 194/2007 Sb. a 193/2007 Sb., které byly vydány k novele zákona o hospodaření energií č. 177/2006 Sb. V současné době jsme tedy ve stejném postavení jako vlastníci nebo stavebníci budov, čekáme na novou podobu výše uvedených vyhlášek,“ dodává Petr Holoubek. Měřidla a indikátory spotřeby tepla mají podle vyjádření Státní energetické inspekce pozitivní vliv na úspory energií. Spotřeba tepla a teplé vody se díky jejich instalaci sníží až o 25 %.

Na znění příslušných prováděcích předpisů se ale podle úředníků pracuje. „Návrh vyhlášky stanovující pravidla mimo jiné pro vytápění, dodávku teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům byl 20. srpna vložen do mezirezortního připomínkového řízení, které bude probíhat do 10. září,“ sdělil Filip Matys, mluvčí Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Následně pak budou do vyhlášky zapracovány připomínky a upravený materiál bude projednán v příslušných komisích Legislativní rady vlády.