Směrnice o EED nabízí lepší kontrolu spotřeby i finanční úspory

15. 2. 2023
V roce 2012 vydal Evropský parlament a Rada EU směrnici o energetické účinnosti. Ta je i v českém prostředí obecně známá pod zkratkou EED. Do české legislativy se postupně propsala novelizací několika legislativních předpisů – zejména energetického zákona, zákona o hospodaření energií a zákona 67/2013.

Novela pro již instalovaná zařízení

Zmíněný zákon o hospodaření energií ukládá od 1. ledna 2022 povinnost instalovat bytové vodoměry, měřiče tepla a indikátory na radiátorech s dálkovým odečtem. V médiích se přitom ohledně této podmínky objevila řada chybných argumentů. Nejčastěji zmiňovaly, že jde o zbytečné povinnosti pro majitele, správce objektů či SVJ. Pravdou je přitom pravý opak.

Zákon totiž definuje dálkově odečitatelné měřidlo nebo indikátor tak, že tyto podmínky splňují ve většině případů již instalovaná zařízení v tuzemských objektech. Jedná se tedy o naprosto standardní technologii. Budovy s takto odečítanými měřidly lze navíc kdykoliv dodatečně vybavit komunikačními uzly a celý odečtový proces plně automatizovat.

On-line systémy promptně hlásí problém

Pokud objekt umožňuje odečet měřidel pro své obyvatele on-line, znamená to pro ně – oproti aktuálně používaným odečtům – značnou nadstavbu. Velkou výhodou je například průběžný dohled měřidel, kdy je informace o poruše měřidla nebo indikátoru k dispozici prakticky okamžitě.

Typickým příkladem mohou být protékající splachovače WC nebo pojistné ventily zásobníkových ohřívačů. Přes ně může v průběhu roku protéci mnoho desítek kubíků vody. Inteligentní on-line odečtový systém takové úniky snadno identifikuje a podá hlášení majiteli bytu prostřednictvím e-mailu nebo SMS.

Další variantou pak může být řešení problému s pružnou připojovací hadicí, kterou je v bytech připojována řada spotřebičů. Pokud hadice praskne a dojde nekontrolovatelnému úniku vody, on-line systém zpracuje opět dokáže na vzniklou závadu velmi rychle upozornit. Případně může i přívod vody do bytu uzavřít. V každém případě takovou událost zpracuje jako havarijní stav.

Měsíční informování o spotřebě = realita u řady uživatelů

Ve veřejné debatě bývá často zmiňována i novela zákona 67/2013. Ta zavádí od 1. ledna 2027 povinnost informovat uživatele o jejich spotřebě tepla a teplé vody v bytech nejméně jedenkrát měsíčně. Řada majitelů objektů, především bytových družstev a SVJ se přitom rozhodla na tento termín nečekat. 

Kvůli nedávnému nárůstu cen energií proto již přikročili k opatřením, aby spotřebitelé dostávali měsíční informace co nejdříve. Ti tak můžou již nyní upravit své chování a díky tomu výrazně ušetřit. Obecně se jedná o velmi prozíravý krok, který lze ostatním pouze doporučit.