Rozvoj českých firem tkví v digitalizaci. Její prvky proto Enbra využívá i u některých svých produktů

29. 11. 2019
Soustavné zvyšování digitální gramotnosti spojené i se změnou mentality zaměstnanců. Právě to je podle odborníků jedním z hlavních kritérií pro plnou digitalizaci českého průmyslu. Firmám zároveň může přinést významnou konkurenční výhodu. Své o tom ví i tým společnosti Enbra, který těží z toho, že některé oblasti digitalizace zahrnuje i ve svých produktech.

Podle zatím poslední studie společnosti Ernst & Young a Hospodářské komory považuje polovina tuzemských firem za největší překážku implementace nástrojů a technologií Průmyslu 4.0 nedostatek kvalifikovaných pracovních sil.

Od odborníků však zaznívá také druhý pohled. Souvisí se současným mentálním nastavením pracovníků v průmyslu vzhledem k digitalizaci. Podle nich totiž v nejbližších letech bude největší nouze o zaměstnance, kteří kromě technologické odbornosti budou zvyšovat také svoji digitální gramotnost.

Klíčovým aspektem z hlediska přijímání principů Průmyslu 4.0 v tuzemsku tak je především změna myšlení zaměstnanců, kteří by digitalizaci měli přijmout za svou. Důležité proto není pouze dostatečné proškolení pracovníků v oblasti digitálních kompetencí. Ale také pochopení, proč se inovace zavádí a jaké může přinést výhody.

Ve finále to u některých může znamenat i změnu lidského myšlení. Pokud se zaměstnanec s digitálním hodnototvorným řetězcem naučí komunikovat, může to pro něj vést i ke značným výhodám z hlediska pracovního týmu do budoucna.

Odborníci na digitalizaci a technologie Průmyslu 4.0 totiž uvádějí, že nástup nových technologií může znamenat i využití zaměstnanců s nižší kvalifikací. Jedinou podmínkou je, aby byli digitálně zdatnější než kolegové. Ve finále to pro ně může v budoucnu znamenat širší možnosti uplatnění. Obzvlášť pokud jsou ochotní nechat se zaškolit a přijmout svoji novou roli v rámci firemních procesů.

Stejný příměr lze přitom použít i u celých firem. Ty menší, ovšem z hlediska znalosti digitálního prostředí progresivnější, mohou získat značnou konkurenční výhodu oproti větším společnostem.

Potřebu jít vstříc novým technologiím si proto uvědomuje i tým společnosti Enbra. Znalost procesů digitalizace využívá zejména u spolupráce s instalačními firmami, u kterých je v tomto ohledu vyžadována značná odbornost. Zároveň myslí i na velkou část koncových uživatelů. Díky naší digitální zralosti tak můžeme dodávat produkty nejen těm více, ale i méně zdatným v oblasti moderních technologií.

Tým společnosti Enbra zároveň čerpá výhodu z toho, že některé aspekty spojené s digitalizací jsou také součástí nabízených produktů – například Internet věcí u dálkových odečtů. Budoucnosti průmyslu jsme tedy plně otevření.