Plýtvají Vaši občané vodou tak, že se nestačíte divit!?

Suchá období posledních let kladou vyšší nároky na hospodaření s vodou. Pro každého správce vodních zdrojů a vodovodů je noční můrou nedostatek vody ve vodojemu a odběratelé na suchu.

Vodoměry a IoT systém radiového odečtu vodoměrů pro obecní vodovody

  • Řešíte problém řízení odběrů vody v období sucha?
  • Rekonstruujete obecní vodovod?
  • Máte podezření na černé odběry vody nebo chybné měření?
  • Trápí Vás prasklá potrubí a úniky vody?
  • Máte problém s přístupností vodoměrů v objektech pro rekreaci?

 

Společnost ENBRA nabízí široký sortiment vodoměrů pro vodárenství a ucelený systém radiových odečtů vodoměrů. Základem našeho systému jsou vodárenské vodoměry s modulárním číselníkem nebo impulsním výstupem, které lze vybavit interním nebo externím modulem pro radiový odečet s využitím IoT (Internet věcí - Internet of Things) – systém LoRaWAN s pokročilou radiovou komunikací pracující v radiovém pásmu 868 MHz, využívající pro komunikaci existující LoRaWAN sítě (Starnet, CRa, TTN, …).

 

Využíváme například: 

Modulární vodoměry ENBRA ETK-EAX

Objemové vodoměry RTK-HYX s tělem z kompozitu

Vodoměry MTK-HWX

Řešení sucha

Systém radiového odečtu vodoměrů přes IoT

Vodoměry jsou opatřeny LoRaWAN modulem CM3021 nebo UM3023. Moduly jsou zaregistrovány do některé ze LoRaWAN sítě, která je k dispozici v místě instalace. V případě, že v místě není k dispozici LoRaWAN pokrytí, lze obvykle dohodnout, s některým z poskytovatelů, dokrytí území nebo instalovat vlastní LoRaWAN gateway.

Řešení sucha

 

LoRaWAN modul CM3021 pro vodoměry s modulárním počítadlem je osazen přímo na vodoměru. Lze jej použít tam, kde vodoměr není vystaven extrémním povětrnostním podmínkám nebo zaplavován vodou (sklepy, suché vodoměrné šachty).
LoRaWAN modul UM3080 pro vodoměry s impulsním výstupem se používá tam, kde je nutno z důvodu útlumu radiového signálu umístit radiový modul na vhodnější místo (např. nad úroveň vodoměrné šachty) nebo tam, kde je šachta zaplavována vodou.
Přenos dat z vodoměrů na network server zajišťuje poskytovatel LoRaWAN sítě. Tato služba je zpoplatněna podle ceníku příslušného operátora. Společnost ENBRA zajišťuje, s využitím aplikačního serveru ENBRA, ukládání dat v úložišti a jejich následné zpracování včetně provozu zákaznického portálu s přístupem pro provozovatele vodovodu i jednotlivé spotřebitele. Tato služba je zpoplatněna podle ceníku ENBRA.

 

Chcete se na něco zeptat nebo poradit s Vašim řešením?

Neváhejte nám zavolat na naši linku: 533 03 99 03 nebo napiště na enbra@enbra.cz

 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací