Obliba informačního modelování budov rok od roku stoupá, vloni vzrostla o více než 20 %

22. 1. 2019
Informační modelování budovy (BIM) umožňující detailní vizualizaci stavebního projektu se v tuzemsku těší neustále rostoucí oblibě. Dokumentují to i poskytovatelé speciálního softwaru, podle nichž byl zájem o speciální programy loni o více než pětinu meziročně vyšší. Odborníci za rostoucí oblibou vidí prokazatelně pozitivní zkušenosti z předchozích projektů, ale i otevřenější přístup specializovaných firem či státu. Od roku 2022 by mělo být totiž používání metody BIM povinné pro všechny nadlimitní veřejné zakázky.

Pro BIM je typická efektivnější koordinace jednotlivých částí stavby a lepší komunikace mezi jednotlivými subjekty. Ve finále to vede i ke značné úspoře peněz při realizaci konkrétního projektu.

Informační modelování budov začalo do Česka pronikat v minulém desetiletí. Jednou z prvních tuzemských staveb, při které bylo této metody alespoň částečně využito, byl dnešní fotbalový stadion v pražském Edenu. Jeho stavba byla zahájena v roce 2006, v současnosti se již BIM používá v plném rozsahu u řady projektů a jeho obliba rok od roku významně stoupá.

Podle společností, které zajišťují speciální software, se to ukazuje na čím dál častějším přechodu z klasického 2D CAD na metodu BIM. Spousta firem přitom tuto změnu plánuje na tento rok. Z části i proto, že stoupá i počet odborníků, kteří tuto metodu vyžívají v maximálním rozsahu, nikoliv pouze k 3D modelování. V současnosti jich je zhruba 15 procent.

Za rostoucí oblibou metodiky lze hledat několik důvodů. Jedním z nich jsou pozitivní zkušenosti z dosud realizovaných staveb. Ať už z hlediska efektivity či ziskovosti pro všechny zainteresované strany ve stavebním projektu. Velkým přínosem je také větší dostupnost informací ze strany poskytovatelů programů pro informační modelování budov.

V neposlední řadě je důvodem rostoucí obliby BIM také pozitivní přístup státu, který nastartoval koncepci zavádění BIM metodiky ve státní správě. Od roku 2022 tak bude BIM povinný pro všechny nadlimitní veřejné zakázky. Společnosti, které staví projekty financované z veřejných rozpočtů, se proto na tuto změnu připravují a investují do interního zavedení BIM.

Již nyní lze doložit zájem asi 10 pilotních projektů z řad veřejných zadavatelů v rámci Koncepce zavádění metody BIM v ČR. V privátní sféře jsou to pak další desítky až stovky, metodou BIM je totiž v soukromém sektoru projektováno okolo 95 % velkých zakázek v Česku.

Jednou z nich je také projekt nové Budovy lesů v ČR, na kterém se podílí i společnost Enbra. Již nyní má pro projektanty k dispozici portfolio svých produktů v takzvaných inteligentních BIM knihovnách.

Jednotliví aktéři stavebního procesu tak s nimi mohou pracovat ve virtuálním modelu a pomocí moderních technologií volit i ve spolupráci s odborníky z Enbry nejlepší možná řešení. Přítomnost dílčích komponent v modelu stavby projektantům či stavebním firmám zároveň ušetří řadu starostí a zrychlí celý proces.

S postupnou digitalizací lze přitom podle odborníků očekávat, že obliba BIM bude v budoucnu nejenom dále růst, ale postupně zrychlovat. Od plošného využívání u veřejných zakázek by tak bylo možné používat tuto metody u všech typů projektů.

Podle těchto představ je reálné, aby do 5 let všechny strany ve stavebních projektech byly napojeny na jednotné datové prostředí. V rámci něj budou moci odkudkoli a kdykoli přistupovat a podílet se na tvorbě jednoho databázového BIM modelu, podle něhož se posléze celá stavba zrealizuje.