O řešení pro suché obce

Česká republika je podle údajů ČHMI srážkově hluboko pod dlouhodobým průměrem. V Čechách je problém nejen se zadržováním vody, ale i přirozenými zásobami vody například v podobě sněhu.

Voda je vzácnost

Matěj Holyszewski

"Dle průzkumů se již devět z deseti Čechů někdy zabývalo otázkou šetření vodou. Problematika sucha již nezaznívá pouze v úzce vymezené skupině ekologických aktivistů, ale zasahuje do života každého z nás. Voda je vzácnost. A tak bychom se k ní měli chovat."

Matěj Holyszewski, produktový manažer pro vodoměry společnosti ENBRA

Přicházíme s možností, která pomůže všem starostům a zastupitelům obcí podpořit své občany v šetrnějším zacházení s vodou.

Pro starosty obcí, členy zastupitelstva, případně majitele menších vodáren je v současné době velmi důležité pracovat s obavou občanů z nedostatku vody. Pro řešení této situace je nezbytně důležité získat a udržet si přehled o nakládání s vodou v oblasti, za kterou tito zastupitelé zodpovídají. To umožňuje systém ENBRA Suché obce.

V této webové aplikaci získáte velice rychlý přehled o nakládání s vodou v místě, které máte na starosti.

Systém ENBRA Suché obce řeší:

  • Osazení odběrných míst takzvanými chytrými vodoměry přesně podle Vašich potřeb (uvidíte spotřebu vody ve Vaší obci v místech, které si určíte).
  • Software, který Vám umožňuje využívat velice komfortní prostředí pro zobrazení dat, která chytré vodoměry prostřednictvím IoT sítí odesílají. S daty takto můžete dále pracovat a vyhodnocovat je.

Aplikace Vám umožní nejen sledovat aktuální spotřebu v místech, která si určíte. Současně se také stará například o hlídání termínu, kdy je třeba jednotlivé vodoměry přeověřit, aby byla zachována jejich bezchybná funkce. Jen správně nastavený vodoměr Vám totiž poskytne správné údaje, se kterými pracujete.

Každý občan má svoji spotřebu pod kontrolou.

Pro občany obce nabízí systém ENBRA Suché obce možnost sledovat svoji vlastní spotřebu v aktuálním čase. Nemusí tedy čekat na vyúčtování jednou ročně. Každý občan může s takovou možností získat kontrolu nad svojí spotřebou a přizpůsobit tomu své chování.

Máte-li na starosti území, které již nyní spadá do takzvaného seznamu Suchých obcí, ale i pokud se na Vás zatím toto riziko příliš nevztahuje a chcete přispět k hospodárnějšímu nakládání s vodou, ENBRA Suché obce Vám umožní udržet kontrolu nad dodržováním pravidel o hospodaření s vodou ve Vaší obci. Současně přispíváte k ekonomickému nakládání s vodou a tím k úsporám v případě, že Vaši občané vědí, jakou mají aktuální spotřebu a mohou ji svým chováním ovlivňovat.

Více informací a cenové nabídky u našeho produktového manažera Matěje Holyszewského

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací