Nejdůležitější změny v Novele zákona o ochraně ovzduší 172/2018Sb., která novelizuje původní Zákon o ochraně ovzduší 201/2012Sb.

21. 9. 2018

 

Úvodem:

V České republice je aktuálně provozováno cca 850 tisíc kotlů na tuhá paliva, kterých se výše zmíněné zákony týkají. Dvě nejpodstatnější věci plynoucí ze ZOO jsou:

Kolik provozovatelů kotlů na TP si povinnou prohlídku nechalo udělat je dnes nemožné posoudit – neexistuje žádná evidence.

Zákaz provozu zastaralých kotlů od 1.9.2022 se týká asi 450 tisíc kotlů.

Po šesti letech od vydání ZOO přišlo ministerstvo životního prostředí s novelizací, která by měla zohledňovat dosavadní zkušenosti týkající se této problematiky.

Novelizace ZOO vstupuje v platnost od 1.9.2018.

To znamená, že uživatelé, kteří si udělali kontrolu kotle do 31.12.2016 mají čas až do konce roku 2019

To znamená, že pokud výrobce, nebo distributor kotle nebude schopen zabezpečit kontrolora kotlů, který se „vejde“ do tohoto finančního limitu ( třeba bude nejbližší kontrolor daleko uživatele kotle a doprava by značně zvýšila cenu kontroly ) bude moct kontrolu kotle provést kontrolor od jiného výrobce. Celé toto opatření má snížit cenu kontrol kotlů. Uživatel bude muset mít doklad o tom, že výrobce, nebo distributor jeho kotle není schopen doporučit kontrolora z nejbližšího okolí.

Nebude možné, aby bylo vystaveno oprávnění kontrolora kotlů na firmu a ta pak vysílala jakéhokoliv zaměstnance. Kontrolu může provádět pouze zaměstnanec, který byl fyzicky proškolen

Databáze OZO ( kontrolorů kotlů ) bude sloužit uživatelům kotlů na tuhá paliva k jednoduchému vyhledávání nejbližšího kontrolora kotlů. Dnes ucelená databáze neexistuje – obvykle je musí uživatel hledat na stránkách výrobce, nebo distributora kotlů. Evidovat kontrolory kotlů do této databáze budou mít jednotlivý výrobci kotlů. Databáze by měla fungovt nejpozději do 1.1.2020, ale je pravděpodobné, že bude zprovozněna dříve.

 

Každý kontrolor kotlů bude muset do této databáze zaevidovat každou provedenou kontrolu kotle a to do 60 dní od jejího provedení. Pro ministerstvo tím vznikne přehledná databáze všech zkontrolovaných kotlů a patrně bude jednodušší následná kontrola a případný postih. Integrovaný systém by měl fungovt nejpozději do 1.1.2020, ale je pravděpodobné, že bude zprovozněn dříve.

Znamená to, že obec může na svém území zakázat třeba spalování uhlí z důvodu zlepšení kvality ovzduší. Tento zákaz však lze uplatňovat pouze na kotle 1 a 2 emisní třídy. Kotle 3 a vyšší emisní třídy omezovat nelze

 

"Na závěr bych ještě jednou upozornil na datum 1.9.2022. Od tohoto data se nesmí používat kotle na tuhá paliva 1 a 2 emisní třídy. V ČR jsou tedy statisíce kotlů, které budou muset být nahrazeny ekologičtějšími zařízeními. Nenenáchevejte rozhodnutí o výměně kotle na poslední chvíli. Je docela dobře možné, že s blížícím se rokem 2022 poptávka po kotlích dramaticky stoupne a výrobci nebudou schopni poptávku pokrýt. Se zvýšenou poptávkou může dojít ke zvýšení cen na trhu.", dodal Roman Švantner, produktový manažer.