Kotlíkové dotace – III. Etapa

22. 1. 2019
Třetí a pravděpodobně poslední vlnu kotlíkových dotací vyhlásilo letos v lednu ministerstvo životního prostředí. Krajům na ni uvolní celkem 3,125 miliardy korun. Lidé by si měli staré nevyhovující zdroje tepla vyměnit za nové a ekologické do roku 2022, kdy bude provoz kotlů první a druhé emisní třídy zakázán. Díky dotaci přitom mohou zájemci ušetřit zhruba 80 % nákladů, konkrétně až 120 tisíc korun, v případě žádosti v obci s prioritou pak až 127 500 Kč.

Ministerstvo životního prostředí ve třetí vlně kotlíkových dotací rozdělí celkem 3,125 miliardy korun, a to i přes skutečnost, že v některých oblastech zatím nebyla vyčerpaná částka ani z již běžící druhé vlny kotlíkových dotací. „Výše částek pro jednotlivé kraje se odvíjí i od takzvaných prioritních oblastí. V některých regionech je nutné vyměnit řádově vyšší počty kotlů než v regionech jiných. Například Moravskoslezský kraj by tak měl obdržet zhruba miliardu korun, v případě Jihomoravského kraje je to pak 140 milionů korun. Například zde ale ještě nebyla vyčerpaná cílová částka z druhé vlny dotací, která běží od loňského roku,“ uvedl Radovan Slaný ze společnosti Enbra, která se zabývá prodejem, instalací a servisem otopné techniky.

Nahradit je mohou novým zdrojem tepla, který splňuje požadavky na ekodesign. „Ekodesign je soubor parametrůjejichž splnění prokazuje, že výrobek je navržen s důrazem na vysokou účinnost a maximální šetrnost k životnímu prostředí po dobu svého používání. Výrobky toto splňující jsou podporovány dotacemi. Naleznete je pak v seznamu podporovaných výrobků dostupném na stránkách administrátora programu kotlíkových dotací Státního fondu životního prostředí“ doplňuje Slaný. Požadavky přitom musí být splněny pro všechna deklarovaná paliva a způsoby přikládání. Letos si zájemci už nemohou zažádat o peníze na kotle spalující uhlí nebo na kombinované kotle spalující vedle uhlí i biomasu. Starý zdroj lze vyměnit za tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či plynový kondenzační kotel.

Týká se to tepelných čerpadel a automatických kotlů na biomasu, u kterých může dotace dosahovat až 120 tisíc korun. „80 procent z celkové částky lze získat i v případě kotlů na biomasu s ručním přidáváním paliva, v absolutních číslech však maximální hodnota dotace činí 100 tisíc korun. V případě plynových kondenzačních kotlů pak lze získat celkem tři čtvrtiny z celkové části nového zdroje tepla, nejvýše pak 95 tisíc korun,“ doplnil Radovan Slaný.

K dotaci je možné získat i další finanční bonus dalších 7 500 Kč, dosáhnout na něj mohou žadatelé z prioritních měst a obcí. Seznam těchto několika stovek oblastí lze najít na webových stránkách Státního fondu životního prostředí. Druhá možnost finančního bonusu se pak již podobně jako u druhé vlny kotlíkových dotací otevírá všem zájemcům, kteří se rozhodnou pro kombinaci s programem Nová zelená úsporám. Pokud si tedy kromě nového zdroje tepla podají i žádost o dotaci na zateplení, výměnu oken a dveří či instalaci solárního systému, mají nárok na bonus až 20 tisíc korun.

Z kotlíkových dotací je přitom možné uhradit nejen samotný kotel včetně nákladů na instalaci. Příspěvek uživatelé mohou využít také na pořízení nové otopné soustavy, rekonstrukci staré včetně úprav spalinových cest či projektovou dokumentaci.

S vyřízením dotace Vám rádi pomůžeme, neváhejte nás kontaktovat.