Jak získat dotaci na plynový kotel

1. 2. 2018

Dotační program Nová zelená úsporám nabídne majitelům rodinných domů možnost získání dotací na výměnu starého kotle na tuhá paliva za moderní plynový kotel. Ten ale musí splňovat určité technické parametry. Ve spolupráci s odborníky jsme pro vás připravili několik tipů a důležitých informací, které byste měli pro bezproblémové čerpání dotace na nový kotel vědět.     

 

V rámci dotačního programu Nová zelená úsporám, který je zaměřen na snižování energetické náročnosti budov, bude možné získat státní podporu také na pořízení plynového kotle. Dotaci, byť menší, můžete dokonce získat, aniž byste museli svůj dům zateplit. „Program Nová zelená úsporám nyní podporuje také plynové kotle, na které bude možné získat dotaci ve výši až 15 tisíc korun. Musí však jít o plynový kondenzační kotel a koupit jej musíte pouze u schváleného dodavatele, který vám také s vyřízením dotace pomůže,“ popisuje výhody čerpání dotací Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA, která se specializuje na technické zařízení budov a prodej i servis otopné techniky.

 

Cílem programu Nová zelená úsporám je podpora co nejúspornějších technologií, proto jsou také dotace poskytovány pouze na kotle s kondenzační technologií ohřevu. Takový kotel je sice o trochu dražší než běžný plynový kotel, má ale nejúspornější provoz. „Porovnáme-li ekonomiku provozu starého plynového kotle a moderního kondenzačního kotle, náklady na nové zařízení se vrátí v horizontu pěti až šesti let. Využití dotace tuto návratnost sníží i na polovinu,“ popisuje ekonomickou stránku provozu kondenzačních kotlů Roman Švantner, produktový manažer společnosti ENBRA. Kondenzační plynové kotle dosahují úsporného provozu díky využití kondenzačního tepla ze spalin. Jejich účinnost je až 109 %. 

 

Kondenzační plynové kotle mají velmi úsporný provoz. Aby však takové zařízení pracovalo v optimálním ekonomickém režimu, musíte pro ně přizpůsobit také celou otopnou soustavu. Kondenzační kotle pracují s nižší teplotou otopné vody a menším teplotním spádem. Tomu by měly odpovídat hlavně radiátory. Starší radiátory navržené pro teplejší topnou vodu nemusí na vyhřátí interiéru stačit. Pro nejúspornější provoz je důležitá také takzvaná ekvitermní regulace, která kotli umožňuje řídit topení přesně podle venkovní teploty. Kotel však musí být na použití ekvitermní regulace připraven.         

Na spuštění dotačního programu Nová zelená úsporám se poměrně dlouho čekalo a mnoho domácností proto investice do zateplení a modernizace topení odkládalo. Lze tedy předpokládat, že o dotace bude velký zájem, a žádost proto bude potřeba podat co nejrychleji. Na dotace je navíc zatím vyčleněn menší objem finančních prostředků, než se očekávalo. Elektronický příjem žádostí o dotace bude spuštěn 18. srpna 2013 v deset hodin dopoledne a ukončen bude po vyčerpání alokovaných finančních prostředků, nejpozději však 29. listopadu 2013. V té chvíli byste již měli mít pohromadě všechny dokumenty, které budete pro získání dotace potřebovat. S podáním žádosti vám poradí odborné weby věnované dotačním programům a také internetové stránky příslušných úřadů.

 

Plánujete instalaci tepelného čerpadla? I v takovém případě můžete dotace v programu Nová zelená úsporám využít. Státní podporu můžete čerpat také na koupi krbových kamen či kotle na biomasu. Kotle na pevná paliva však musí splňovat přísné emisní normy a musí být zapojené do systému s akumulačním zásobníkem. U tepelných čerpadel je pak požadován určitý minimální topný faktor, tedy poměr vložené elektrické a vydané tepelné energie. Například tepelné čerpadlo vzduch-voda musí mít minimální topný faktor 3,1. Na pořízení tepelného čerpadla můžete dostat dotaci ve výši až 80 000 Kč. 

Bude nutné pro získání dotace současně zateplit dům?
Abyste získali dotaci na kotel či tepelné čerpadlo, nemusíte nutně dům zateplovat. Dům však nesmí přesahovat měrnou roční spotřebu tepla na vytápění 150 kWh/m2/rok. Pokud však zateplení pláště domu provedete, budete moci získat o něco vyšší dotaci na modernizaci zateplení.

Další informace o dotacích naleznete například na portálu programu Nová zelená úsporám na adrese www.nzu2013.cz.

Žádosti budou podávány elektronicky pomocí specializovaného portálu www.nzu2013.cz. Rozhodující bude pořadí elektronického podání žádosti. Potřebné dokumenty pak ale bude nutné zaslat Státnímu fondu životního prostředí také v papírové podobě. Podrobnosti najdete na webu www.nzu2013.cz.