Ing. Josef Haumer na téma dálkových odečtů

4. 1. 2022
Vedoucí oddělení služeb pro bytový fond, Ing. Josef Haumer, popsal v reportáži slovenské televize TA3 výhody dálkových odečtů pro koncového uživatele bytu v bytových domech.

Základním benefitem je, že díky vodoměrům a indikátorům topných nákladů, které umožňují dálkový odečet, kompletně odpadá nutnost vstupu do bytu.

Další nespornou výhodou je možnost častějších odečtů. Vlastníci a uživatelé bytů v bytových domech mohou efektivně sledovat svou spotřebu, ať už tepla nebo studené a teplé vody, a podle toho vhodně upravit své chování při nakládání s energiemi. 

Přehledně graficky zpracované údaje o spotřebě pak mohou uživatelé sledovat v přehledné aplikaci, mohou svou spotřebu porovnávat měsíčně nebo ročně a podle toho ovlivnit své chování. 

Reportáž na téma efektivnější komunikace správců a majitelů bytů.

 

Více na téma rozúčtování nákladů na energie pro bytové fondy se dozvíte zde.