ENBRA AMS

Za dobu své existence ENBRA vyrobila přes 150 zkušebních stanic, což ji řadí k největším světovým výrobcům. Má unikátní a svým rozsahem největší síť zkušeben v České republice. Společnost klade důraz na inovaci, vlastní vývoj a know-how. Ověří stovky tisíc měřidel ročně, vodoměry a průtokoměry prakticky všech výrobců, dimenzí a průtoků. Provozuje sedm vlastních metrologických laboratoří.

Vladislav Šmarda

"S mým týmem jsme vyrobili již 150 zkušebních zařízení, která jsme dodali do různých koutů světa, kromě Evropy také do států bývalého SSSR nebo dokonce do Mongolska. Současný vývoj směřujeme k automatizaci procesů. Tento trend následujeme v našich zkušebních laboratořích nejen modernizací používaných zařízení, ale také využitím nových technologií při práci. Tím pádem jsme schopni Vám nabízet stále lepší služby." 

Vladislav Šmarda, Ředitel provozu zkušebny společnosti ENBRA

Co pro Vás zajistíme?

  • ověření a přezkoušení stanovených měřidel
  • kalibraci měřidel
  • konfiguraci a nastavení měřidel
  • posouzení shody vodoměrů
  • výrobu, opravu, čištění a servis měřicího i zkušebního zařízení
  • dodávky náhradních dílů, baterií a příslušenství
  • pronájem laboratoří a zkušebního zařízení
  • montážní a logistickou podporu včetně vhodných obalů a ochran při transportu
  • poradenskou, výzkumnou, vývojovou a expertní činnost

Měřidla a rozsahy, které pro Vás ověříme

Měřidla tepla a chladu (kompaktní, hybridní, kombinované),

snímače průtoku, měřidla protečeného množství nosného média (mechanické, magnetoindukční, vírové, fluidikové, hmotnostní…)
párované snímače teploty (odporové Pt 100, Pt 500…) 
vyhodnocovací (kalorimetrické) jednotky měřidel tepla 

Vodoměry

na studenou a teplou vodu, domovní i průmyslové, objemové, na rozúčtování… 

Průtokoměry

magnetoindukční, vírové, fluidikové, hmotnostní…

                

rozsah průtoku vody  0,006 až800 m3/h
rozsah dimenzí průtokoměru DN 2,5 až DN 400
rozsah teploty  0 až 180 ˚C
rozsah pro teplotní rozdíl Δt     2 až 150 K

 

Doba platnosti ověření

Vyhláškou je stanovena doba platnosti ověření, která se liší dle typu měřidla. Bytové vodoměry mají lhůtu 5 let, vodoměry na studenou vodu 6 let a vodoměry na vodu teplou a měřiče tepla pak roky 4.

Kdy zaniká platnost ověření měřidla?

 Platnost ověření měřidla zaniká, jestliže uplynula doba platnosti jeho ověření, nebo byly provedeny změny nebo úpravy stanoveného měřidla, jež mohou ovlivnit jeho metrologické vlastnosti. Také pokud bylo stanovené měřidlo poškozeno tak, že mohlo ztratit některou vlastnost rozhodnou pro jeho ověření, nebo byla znehodnocena. Popřípadě byla-li odstraněna úřední značka, nebo je zjevné, že měřidlo ztratilo požadované metrologické vlastnosti.

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací