Domy pro budoucnost

7. 2. 2022
Generální ředitel společnosti ENBRA, Karel Vlach, se zúčastnil unikátního projektu, jehož výsledkem je dokumentární film s názvem "Domy pro budoucnost".

Antoine de Saint-Exupéry kdysi řekl, že „tuto zemi nedědíme po svých předcích, nýbrž si ji jen půjčujeme od našich dětí“. Tímto citátem by se dala shrnout náplň dokumentárního filmu s názvem „Domy pro budoucnost“.

Udržitelnost, uhlíková stopa, globální klimatické změny – to jsou pojmy, které kolem sebe slyšíme stále častěji. Fakta a čísla hovoří jasně. Je zarážející, že velká část společnosti tuto skutečnost stále nevnímá jako nijak závažný problém. Otázka udržitelnosti bude ale problémem několika dalších generací, které se s ním budou muset vyrovnávat.

Lidská činnost má obrovský vliv na přírodu a krajinu, a proto se téma udržitelného bydlení dostává do popředí zájmu. Moderní technologie, řešení a materiály jsou jednou z cest k tomu, aby budovy měly co nejmenší vliv na životní prostředí, byly energeticky šetrné a úsporné. V budovách se nám zároveň musí dobře a příjemně bydlet a pracovat.

Ruku v ruce s tím jde také změna myšlení každého z nás. Někdy stačí drobnost, změna našeho chování k sobě samým, ke svému okolí. Pojďme každý převzít zodpovědnost za to, jak se k planetě chováme. Žít udržitelně totiž znamená nemyslet jen na to, co si vezmeme pro sebe, ale na to, co tu zanecháme pro ty, kteří přijdou po nás… 

 

Dokumentární film "Domy pro budoucnost"