Den Země - umí být ENBRA ekologická?

22. 4. 2021
Je mnoho způsobů, jak přispět k ekologickému rozvoji naší planety. Mnohdy se přitom jedná o běžné činnosti, které by člověka ani nenapadly. Společnost ENBRA se na ně snaží upozorňovat po celou dobu své existence. Přinášíme přepis rozhovoru pro portál IDnes, kde její ekologické smýšlení popisuje v rozhovoru ředitelka Jana Vlachová Rasochová.

Den Země je pro nás velmi významný. Vlastně se dá říct, že ho neslavíme pouze ve čtvrtek, ale prakticky od vzniku naší společnosti, udržitelnost je totiž pro nás extrémně důležité téma. Ekologické smýšlení pro nás neznamená například jen sázení stromů, ale vidíme ho také v řadě základních činností, na což se snažíme upozorňovat i veřejnost. Mezi takové činnosti můžeme zařadit například sprchování či umývání nádobí.

Ano, v tomto odvětví působíme již 30 let a po celou dobu se snažíme upozorňovat, že voda je vzácnost. Ostatně 2 miliardy lidí k ní nemají stálý přístup. Usilujeme tedy o to, abychom její spotřebu nejen v Česku neustále snižovali a její využití co nejvíce zefektivnili. Cestou může být vytvoření retenčních nádrží na dešťovou vodu na zahrádkách, a nebo šetření za stočné instalací samostatného vodoměru. Velký ekologický přínos ale může být i u vodoměrů samotných.

Ano. Lidé totiž díky nim můžou sledovat svoji spotřebu prakticky v reálném čase. De facto tak vidí, když například děti zapomenou zatáhnout kohoutek, eliminovat mohou ale i vážnější problémy, jako je třeba prasklé potrubí. Ačkoliv tedy spotřeba vody za posledních 20 let klesla, aktuálně stále není na svém minimu. Podle našich odhadů ji lze dále významně snižovat, díky chytrým vodoměrům až o 15 procent.

To právě není vždy nezbytně nutné. Starší vodoměry je totiž možné osadit speciálními moduly a dostat je na úroveň těch současných. Výměna vodoměrů je přitom jedním z dalších klíčových ekologických aspektů, o kterém se příliš nemluví. Těch bytových se totiž v Česku ročně vymění přes 600 tisíc. Recyklovat lze přitom právě i vodoměr.

Původní buď putují rovnou na skládku, zároveň je ale možné ověřit jejich funkčnost a správnost měření v autorizovaných střediscích a znovu je použít. Touto cestou jdeme i my, když ročně vrátíme do oběhu téměř 100 tisíc bytových vodoměrů. V tuzemsku jsme v tomto ohledu nejlepší.

Způsobů je celá řada, jako první člověka asi napadne volba konkrétního způsobu vytápění. I ve společnosti ENBRA se postupně snažíme posouvat k ekologičtějším formám, zaměřujeme se proto i na obnovitelné zdroje, jako jsou například kotle na pelety. V našem portfoliu máme také solární systémy, které je možné využít na ohřev užitkové vody. Našim aktivitám částečně pomáhá i legislativa, například nejméně ekologické kotle na tuhá paliva 1. a 2. třídy již nebude od září příštího roku možné používat.

Jednoznačně. Na tuto rovnici je potřeba stále pamatovat. Například ve starších veřejných budovách se stále využívají méně ekologické systémy vytápění. Snažíme se to změnit a například v nemocnicích realizujeme kompletní modernizace vytápění, které znamenají nejen ekonomičtější, ale zejména ekologičtější provoz všech zařízení.

Ano, ale právě u zateplení je třeba pamatovat i na druhou věc – vyregulování otopné soustavy. Pokud totiž dojde k vylepšení obálky stavby, je nutné na to nastavit i systém vytápění a snížit částečně jeho výkon, aby se budova nepřetápěla. Zaměřujeme se proto i na tyto činnosti, kde vidíme významné ekologické hledisko.

Paradoxně to tak je. Lepší okna zkrátka znamenají horší prodyšnost obálky budovy, a tedy rychleji vydýchaný vzduch a větší podíl oxidu uhličitého. Právě proti jeho rostoucí koncentraci se přitom snaží bojovat organizace po celém světě. Je tedy potom vcelku paradoxní, když je jeho podíl ve vnitřním prostředí vyšší, než by ze zdravotního hlediska měl být.

Ano, je jím systém takzvaného nuceného větrání, který zajistí neustálý přísun čerstvého vzduchu do interiéru. Díky systému rekuperace zároveň odpadá běžný problém zimních měsíců, kdy lidé nechtějí větrat, aby si neochladili vytopenou domácnost. Tento systém pouští dovnitř jen ohřátý vzduch. Člověk tak může fungovat ve zdravém, a i v tomto směru ekologickém prostředí.

 

Chci se dozvědět více