Dálkové odečty spotřeby vody jsou pro majitele domů a bytová družstva výhodné

1. 2. 2018

Od 1. 1. 2017 začne platit směrnice EU o energetické účinnosti, která nařizuje, aby majitelé domů umožnili domácnostem průběžně sledovat jejich spotřebu vody a energií. Vhodným řešením jsou měřiče s technologií dálkového odečtu naměřených hodnot. Ta zpřesňuje a zlevňuje rozúčtování a umožňuje domácnostem lépe sledovat jejich reálnou spotřebu. Ve spolupráci s odborníky jsme se podívali na výhody dálkových odečtů spotřeby pro majitele domů a bytová družstva.

 

Měřiče spotřeby, které jsou vybaveny modulem pro rádiovou komunikaci, umožňují odečítat spotřebu na dálku bez nutnosti vstupu do bytů. Odečet hodnot je proto rychlejší a levnější. „Díky měřičům a indikátorům s možností rádiové komunikace mohou být hodnoty odečítány buď pochůzkovým způsobem, nebo, a to ještě pohodlněji, z projíždějícího automobilu. Odečet spotřeby v bytech je tedy velmi rychlý a pro majitele i výrazně levnější,“ sdělil Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti ENBRA, která se zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby vody a tepla. „Investice do měřičů s možností dálkových odečtů hodnoty se díky tomu vrátí zhruba za 5 let. Výrazně se totiž sníží náklady na pracovníky, kteří odečet provádějí, doplnil Holyszewski.  

 

Dálkový odečet probíhá automaticky, nejčastěji pomocí komunikačního standardu Wireless M-Bus. Díky tomu, že přístroje komunikují přímo s odečtovým zařízením, se výrazně sníží počet chyb zaviněných lidským faktorem. „Jeden pracovník, vybavený přístrojem pro bezdrátový sběr hodnot, může odečítat několik různých typů měřičů, například vodoměry a indikátory topných nákladů. Díky větší rychlosti může odečet probíhat i vícekrát ročně, což umožní přesnější sledování spotřeby bytových jednotek,“ popisuje další výhody dálkových odečtů Petr Holyszewski.

 

Mnoho majitelů domů a bytových družstev se potýká s podvodníky, kteří se snaží o nelegální ovlivnění vodoměrů například silným magnetem či fyzickým zásahem do přístroje. I tomu mohou měřiče s možností bezdrátové komunikace zabránit. Moderní měřicí zařízení totiž mohou při pokusu o nelegální ovlivnění spotřeby na dálku upozornit rozúčtovatele a ten může ihned sjednat nápravu. Častější odečítání též pomůže odhalit případné velké výkyvy ve spotřebě, a tím i upozornit na možný nelegální zásah do měření. Moderní měřicí zařízení jsou navíc přesnější. Například moderní vodoměry zaznamenávají hodnoty i při velmi nízkém průtoku vody.

 

Díky standardizované bezdrátové komunikaci a častějším odečtům bude možné měření spotřeby vody a data z indikátorů topných nákladů zahrnout do systémů takzvaného chytrého měření – smartmeteringu. Pro spuštění systému chytrého měření je třeba vybavit objekt bezdrátovým komunikačním rozhraním (například rádiovými uzly), které sbírá data a distribuuje je přes internet k dalšímu zpracování. Po instalaci potřebných zařízení umožňuje smartmetering účastníkům sledovat jejich aktuální spotřebu vody a energií na webu a s daty případně dále pracovat. Kvalitní sledování spotřeby, a tedy i nákladů, může rovněž napomoci větším úsporám. Předpokládá to však ochotu obyvatel domácnosti nejen spotřebu sledovat, ale případně též upravit jejich životní styl směrem k možným úsporám. Zaleží také na rozúčtovateli, jaká data a v jaké podobě domácnostem poskytne.