Čeští spotřebitelé více hledí na energetickou úspornost spotřebičů. Nahrávají tomu i nižší ceny

24. 1. 2020
Tuzemští zákazníci se při výběru spotřebičů do domácnosti čím dál častěji zaměřují na jejich energetickou úspornost. Naopak cena pro ně již nepředstavuje klíčový aspekt. Platí to zejména pro zařízení, se kterými je spojena vyšší četnost používání.

U českých spotřebitelů je v posledních letech patrná změna chování vzhledem k úspornosti domácích spotřebičů. Zatímco v minulosti byla primárním kritériem cena, v současnosti jsou častěji ochotni připlatit si za úspornější varianty.

 

Tento přístup se podle zástupců největších českých prodejců elektroniky změnil zhruba za poslední dva roky. Vnímáme ho i ve společnosti Enbra, zejména pak u zařízení, s nimiž je spojena vyšší četnost užívání. Mezi takové patři i aktuálně poptávaná technika určená k vytápění, která platí za dlouhodobou investici.

 

Příkladem může být například kondenzační kotel, který je sám o sobě zárukou vyšších úspor díky využití moderních technologií. Uživatelé tak jeho pořízením mimo jiné myslí i na budoucnost, kdy se jim pořizovací částka postupně vrátí.

 

Podobný názor z hlediska preferenci úspornějších spotřebičů sdílejí i zástupci velkoobchodů. Například podle Asociace odborných velkoobchodů (AOV), která je partnerským subjektem společnosti Enbra, lze větší zájem o energeticky úspornější spotřebiče pozorovat poslední zhruba 4 roky.

 

Zástupci AOV uvádějí, že jedním z klíčových faktorů je také příznivá ekonomická situace v posledních letech. Vyšší poptávka domácností se tak projevuje i ve změnách u jednotlivých prodejců nejen z oblasti technického zařízení budov.

 

Důvodem upřednostňování úspornějších domácích spotřebičů je podle prodejců také klesající cena těchto zařízení. Současně se také mění standardy energetické úspornosti. Výrobci totiž dnes produkují převážně energeticky úsporné modely, což se projevuje také na nižších cenách. Ty tak díky tomu už nehrají takovou roli jako v minulosti.

 

Změny v trendech úspornosti spotřebičů by v budoucnu měly promluvit i do podoby energetických štítků. Od příštího roku by tak měly doznat změn, škála bude totiž nově tvořena písmeny od A do G, zároveň úplně vymizí znaménka plusů.

 

Stávající nejúspornější spotřebiče by se přitom podle aktuálních odhadů u této nové škály měly pohybovat až ve třídách C a D, aby uvolnily místo ještě šetrnějším řešením v budoucnu.