Během 5 let bude kondenzační kotel nejčastějším zdrojem

1. 2. 2018

Signály z trhu naznačují, že lidé stále více přemýšlejí nad úspornými zdroji tepla, například nad kondenzačním kotlem či tepelným čerpadlem. Podle výhledu renomované společnosti BRG Building Solutions by během 5 let měla poptávka po závěsných kondenzačních kotlech vzrůst o 120 %. Prodeje konvenčních závěsných kotlů by naopak v roce 2017 měly podle predikce činit jenom 13 % objemu roku 2012.

Pokud bychom se ohlédli 10 roků zpátky, více než tři čtvrtiny domácností volily pro vytápění závěsné konvenční kotle nebo kotle na tuhá paliva. Prodeje tepelných čerpadel a kondenzačních závěsných kotlů dělaly v České republice zhruba jen 4,5 % z celkového objemu. Statistiky společnosti BRG Building Solutions, která mapuje celý český trh, už za loňský rok ukazují 28% podíl výše zmíněných úsporných zdrojů. A výhled na rok 2017 dokonce počítá s tím, že každý druhý prodaný zdroj tepla by měl být závěsný kondenzační kotel.

Zatímco loni se v České republice prodalo necelých 30 000 závěsných kondenzačních kotlů, pětiletý výhled BRG Building Solutions předpokládá nárůst na 65 800 kusů v roce 2017. Zcela opačný trend by měl nastat u konvenčních závěsných kotlů. Z loňských 39 000 prodaných kusů počítá predikce pokles na 5 000 prodaných kusů v roce 2017. Razantní změna v poptávce je z části i důsledkem reálného poklesu cen moderních kondenzačních kotlů. Dnes je pořídíte za stejnou cenu jako před několika lety. Vzhledem ke každoroční inflaci tak kondenzační kotle reálně zlevňují. Pokud tedy dříve domácnosti volily kotle na tuhá paliva nebo kotle na zemní plyn kvůli ceně, stále více preferují kotle s vysokou technickou úrovní. Po kotlech na tuhá paliva zůstává nicméně vysoká poptávka v sociálně slabých regionech.

Během 5 let by měla růst i poptávka po tepelných čerpadlech. V roce 2017 by mohla být vyšší až o 33 % oproti loňským prodejům. Očekávaný podíl na prodejích je v roce 2017 podle BRG Building Solutions odhadován na 6 % z celkových prodejů všech zdrojů vytápění. Osobně dokonce předpokládám, že by podíl na trhu mohl dosáhnout až 10 %. U tepelných čerpadel je možné pozorovat růst preferencí domácností po tepelných čerpadlech typu „vzduch–voda“. Dříve hojně prodávaná čerpadla typu „země–voda“ ustoupila v zájmu domácností do pozadí vzhledem k náročnosti investice do hloubkových vrtů. Návratnost investice do tepelného čerpadla je odhadována na 5 až 9 let.

Není tajemstvím, že stavebnictví se poslední roky nedaří. Index stavební výroby v České republice ukazuje pokles od roku 2007. Recesi ve stavebnictví se dařilo do určité míry zmírnit díky původnímu dotačnímu programu Zelená úsporám. Stimulem pro trh by tedy mohla být i Nová Zelená úsporám. Klesající celkové prodeje zdrojů pro vytápění by nicméně měly skončit až v roce 2015, rok 2016 by mohl být konečně růstovým.

Zelená úsporám je jedna z mála státních dotací, která má smysl. Chrání životní prostředí, snižuje náklady na vytápění u obyvatel, podporuje stavebnictví jako takové. Podmínky čerpání dotace jsou nastaveny chytře – dotace lze uplatnit při výměně zdroje. Starý neúsporný a neekologický zdroj je možné vyměnit za tepelné čerpadlo, kondenzační kotel, či nový kotel na tuhá paliva. Podstatné však je, že zařízení musí odpovídat platným normám EU. Programu lze na druhou stranu vytknout rozsáhlou byrokracii a přísněji nastavené podmínky oproti staré Zelené úsporám. Mnoho žadatelů tak na dotaci nedosáhne.

Investice do moderního vytápění se domácnostem vyplatí více než například investice do peněžních fondů. Při zabezpečení na stáří je nutné myslet nejenom na to, kolik budete dostávat od státu či soukromých penzijních společností. Je také rozumné zvážit, kolik budete platit. Investice do ekonomicky úsporného zdroje může domácnosti ve stáří přinášet formou úspor více peněz, než kolik by dostávala v rámci renty při investování na finančních trzích.

Autor komentáře: Karel Vlach, obchodní ředitel společnosti ENBRA 

 

2007

2012

2017* 

závěsné kondenzační kotle

17710

29900

65800

závěsné konvenční kotle

65200

39000

5000

elektrické kotle

13400

12100

9200

kotle na tuhá paliva

40600

32515

32330

tepelná čerpadla

3470

5600

7470

* výhled

Zdroj: BRG Building Solutions: Boilers, Czech Republic, May 2013