13310.jpg

V českých školách roste obliba systému řízeného větrání. Zájem je o vizuálně nenápadná řešení

1. 2. 2018
Zvýšená únava, snížení soustředění či bolesti hlavy. Takové následky může mít příliš vysoká koncentrace oxidu uhličitého, která trápí vnitřní prostředí českých škol. Odborníci přitom upozorňují, že naměřené hodnoty jsou mnohdy dvakrát vyšší než maximální povolený limit 1500 dílů částic na jeden milion.

Podobné výsledky ukázalo i souhrnné měření koncentrace CO2. To v roce 2017 provedlo Centrum pasivního domu na 34 základních a středních školách napříč Českou republikou. Pokud se přitom v zaplněné třídě nevětrá, dosáhne koncentrace oxidu uhličitého maximální povolené hodnoty již za 18 minut.

 

Podmínky pro komfortní dýchání pak aktuálně nezlepšují ani aktuální opatření, kdy musí mít lidé ve školách zakrytá ústa a nos. Při nedostatečném větrání se tak osobám uvnitř vzdělávacích zařízení dýchá ještě o něco hůře.

 

Dlouhodobým problémem z hlediska kvality vzduchu ve vnitřním prostředí škol je zejména nedostatečné větrání. Prosté otevření více oken ale může někdy znamenat vyšší množství prachu v místnosti. Týká se to hlavně větších měst s hustou dopravou.

 

Při klasickém větrání okny je také potřeba myslet i na vliv ročních období. V zimních měsících při inverzním charakteru počasí jsou totiž běžně překračovány imisní limity ve venkovním ovzduší. Někdy i několikanásobně. Aby se tyto neduhy nepropsaly i do vnitřního prostředí, je nutné vzduch patřičně filtrovat.

 

Systém nuceného větrání s rekuperací = ideální volba

 

Všechny zmíněné úlohy zvládne v jednom nejlépe sofistikovaný systém nuceného větrání se zpětným získáváním tepla, takzvanou rekuperací. Tohoto řešení si v posledních letech více všímají i tuzemské školy, což se ukazuje na rostoucí oblibě tohoto systému. V ostatních typech veřejných budov je trend o něco pomalejší.

 

Svou roli v rostoucí oblibě systémů nuceného větrání u vzdělávacích zařízení hraje také možnost dotace. O tu mohou školy žádat od roku 2014, u rekuperací přitom může dosáhnout až k 70 % uznatelných nákladů.

 

V letošním roce trend rostoucí obliby systémů nuceného větrání ovlivnil i koronavirus a následné letní prázdniny. Školy byly v období jara a léta delší dobu uzavřené a měly více prostoru na plánování investic a vlastní rozvoj. Výrazněji se také projevilo zdravotní hledisko.

 

Obliba vizuálně i akusticky nenápadných řešení

 

U poptávky ze strany škol je také možné pozorovat zájem o vizuálně nenápadná řešení. Při zvažování instalace systému nuceného větrání s rekuperací totiž instituce často potřebují, aby rekuperační jednotka byla co nejméně nápadná. A nenarušovala chod dané třídy.

 

Pro správnou funkci se totiž nachází vždy v dané místnosti. Tedy typicky přímo v učebně, kde se mohou nacházet i menší děti. Chod jednotky je ovšem sluchem prakticky nepostřehnutelný. Pohybuje se okolo 30 decibelů, což v běžných tabulkách odpovídá velmi tichému pokoji.

 

Rekuperační jednotka pak nemusí v učebně rušit ani vizuálně. Je možné ji už ve výrobě obložit laminem, nalakovat nebo potisknout tematickým dekorem, který do učebny zapadne. Právě o tato nenápadná řešení je v posledních letech velký zájem.