Ukončení prodeje kotlů SFL ve verzích na uhlí, dřevo a koks

1. 2. 2018

Vážení obchodní partneři,

na základě novely zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, která stanovuje, že od 1. ledna 2014 je povoleno prodávat pouze kotle na pevná paliva 3. a vyšší emisní třídy dle ČSN EN 303-5:

Podmínky pro prodej kotlů ve Slovenské republice se tímto nemění a vše zůstává jako doposud.

Důvodem ukončení prodeje je nesplnění požadované 3 emisní třídy.

Kotle SFL bude dál možné v ČR prodávat pouze s peletovým hořákem ve verzi SFL Pellet, který požadavkům 3. emisní třídy plně vyhovuje.

Kotle z řady SFL, které již mají obchodní partneři naskladněny je možné dle oficiálního vyjádření Ministerstva životního prostředí doprodat i po 1. lednu 2014.

Těšíme se na další obchodní spolupráci.

Karel Vlach