Tepelné čerpadlo: investice do úspory energie i budoucnosti planety

22. 10. 2021
Tržní ceny energií v České republice letos výrazně stouply. Růst cen ovlivňuje nejen průmysl či živnostníky, ale i běžné spotřebitele. Stále častěji se proto začínají stavět energeticky úsporné domy. Uspořit energie pomohou i moderní řešení vytápění a ohřevu vody v domácnosti. Jednou z možností jsou také tepelná čerpadla. Přestože je třeba u nich počítat s vyšší pořizovací cenou, investice se díky nízkým provozním nákladům v budoucnu vrátí.

Provoz tepelných čerpadel v Evropské unii od roku 2013 stoupá a i v České republice se každoročně zvyšuje počet prodaných kusů, přestože na špičce prodejů jsou už tradičně stále plynové kotle.

Tepelná čerpadla snižují spotřebu

Tepelné čerpadlo představuje úsporné řešení. U kvalitních zařízení totiž využívá až 75 – 80 % energie z obnovitelných zdrojů, mezi něž patří nejčastěji voda, vzduch, slunce a geotermální energie. Do tepelného čerpadla stačí dodat jen 20 – 25 % elektrické energie. Výrazně se tak snižuje energetická náročnost domácnosti. Tepelná čerpadla jsou řazena do nejvyšších energetických tříd, při vytápění do třídy A+++, při ohřevu užitkové vody do kategorie A+.

Přestože se vyšší pořizovací cena tepelného čerpadla může zpočátku jevit jako nevýhoda, z dlouhodobého hlediska se takové čerpadlo vyplatí. Náklady na jeho provoz jsou minimální. Připojení čerpadel na tomto principu je jednoduché. Teplo totiž odebírají z venkovního vzduchu, proto není zapotřebí žádný vrt, jako u typů na principu voda-voda.

S jejich pomocí lze vytápět nejen novostavby, ale také rekonstruované objekty. Instalaci tepelného čerpadla navíc podporuje státní dotační program jako náhradu za vytápění tuhými palivy a elektřinou.

Šetří nejen peněženku, ale také životní prostředí

Topná sezóna se v mnoha částech České republiky každoročně pojí se zhoršenou kvalitou ovzduší. Nízké teploty, bezvětří a inverze nevlídně přispívají k nárůstu koncentrace znečišťujících látek v ovzduší nad bezpečné mezní hodnoty. Data ukazují, že největším zdrojem těchto znečišťujících látek je vytápění domácností tuhým palivem. Tento způsob používá přibližně 300 000 domácností.

Tepelná čerpadla jsou k životnímu prostředí mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla, neboť při jejich provozu nedochází k tvorbě popílku ani škodlivých spalin. Tepelnou energii totiž odebírají z okolního vzduchu a používají ji nejen k vytápění domu, ale také k ohřevu vody. Výkon se přitom odvíjí od venkovní teploty. Moderní tepelná čerpadla zajistí stabilní výkon i ze vzduchu, který je výrazně pod bodem mrazu. Ty nejkvalitnější řešení zajistí 100% výkon i při teplotě do -15 °C, vstřikování chladiva během provozu umožní funkčnost i při -28 °C, a to při maximálně tichém chodu. Velkou výhodou bývá i internetové připojení, díky kterému lze zařízení snadno ovládat i na dálku.

Právě jednoduché ovládání může být při výběru pro uživatele důležitým kritériem. Stejně důležitá by však měla být i co nejnižší hlučnost zařízení. Nekvalitní čerpadlo by svou vnitřní jednotkou mohlo rušit nejen obyvatele domu, ale jeho venkovní jednotka by mohla obtěžovat i sousedy. Tichý chod přitom neznamená nižší topný výkon. Tepelné čerpadlo je plnohodnotným a kvalitním zdrojem vytápění, protože pracuje i v extrémních klimatických podmínkách a jiné typy vytápění překonává i svojí dlouhou životností a nároky na údržbu.