2 nejvýznamnější události v oblasti rozúčtování

Sledujte zdarma online

ENBRA, člen ARTAV, z.s. Česká republika a ARTAV SLOVENSKO vás zve ke sledování 2 zásadních událostí na téma rozúčtování.

 

27. 5. 2021

Online seminář: Transpozice směrnice EED do české legislativy

Hlavním tématem semináře bude SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2018/2002 ze dne 11. prosince 2018, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Seminář bude zaměřen zejména na transpozici směrnice do české legislativy v návaznosti na rozúčtovaní tepla, vody a dalších médií.

Odborníci přiblíží důsledky směrnice z pohledu EU, ministerstev pověřených transpozicí, zástupce správců nemovitostí, bytových družstev, SVJ, společností zajištující rozúčtovaní tepla a vody a konečných uživatelů.

PROGRAM

10.00-10.15 zahájení, představení
Uvodní slovo Ing. Petr Holyszewski, předseda Rady Artav

10.15-11.00 Ing. Miroslav Moravec
Informace o novinkách k legislativě v gesci MMR

11.00-11.45 Ing. Hana Schvarzová
Informace o novinkách k legislativě v gesci MPO

11.45-12.00 přestávka

12.00-13.00 shrnutí, diskuse a odpovědi na otázky

Ing. Petr Holyszewski předseda Rady Artav
Mgr. Jana Machková místopředsedkyně Rady Artav
Ing. Jan Vysloužil předseda SČMBD a člen Rady Artav

Jak se zúčastnit:

K diskuznímu fóru se můžete připojit zde:

Sledovat diskuzi

 

 

17. 6. 2021

Online diskuzní fórum: Spravedlivé rozúčtování tepla a vody

ARTAV Slovensko organizuje v souvislosti s připravovanou změnou legislativy online diskuzní fórum, jehož hlavním tématem bude spravedlivé rozúčtování tepla a vody. 

Pozvání přijali a odborného diskuzního fóra se zúčastní zástupci Asociace rozúčtovatelů nákladů na teplo a vodu (ARTAV Slovensko), ARTAV, z.s. Česká republika a zástupci Ministerstva financí Slovenské republiky. 

Ve smyslu pravidel rozpočítávání nákladů za teplo se v SK vlastníkem bytů rozpočítává zhruba 360 mil. eur ročně. Průměrný roční náklad za teplo bytu činí 606 eur / rok.

ARTAV Slovensko zastává názor, že rozúčtování nákladů ve smyslu platné legislativy je nespravedlivé a nereflektuje aktuální požadavky. 

Změnit by to mohla nová legislativa pro tuto oblast.

Sledujte diskuzi sedmi předních odborníků, kteří zodpoví tyto otázky:
  • Je rozúčtování nákladů spravedlivé?
  • Jaká je legislativa v SK a ČR z hlediska rozúčtování?
  • Jaké jsou nové legislativní požadavky?
  • Jaká je míra implementace těchto požadavků v SK a CZ?

PROGRAM

10.00-12.00 diskuzní fórum účastníků

Miroslav Mariaš - Ministerstvo hospodárstva SR, hlavní státní poradce, odbor mezinárodních vztahů v energetice

Miroslav Petrus - Ministerstvo hospodárstva SR, hlavní státní poradce, odbor paliv a energetiky

Petr Holyszewski - ARTAV, z.s. Česká republika - předseda rady asociace, ENBRA, a.s. - vedoucí technického oddelení MaR

Jana Machková - ARTAV, z.s. Česká republika – místopředsedkyně rady asociace, ARTAV Slovensko – členka rady asociace, ista Slovakia, s.r.o. - jednatelka a výkonná ředitelka společnosti

Michal Piterka - ARTAV Slovensko, SBD Komárno – předseda představenstva

Eliana Kostolány - ARTAV Slovensko – místopředsedkyně rady asociace, Techem spol. s r.o. – jednatelka společnosti

Dušan Slobodník - ARTAV Slovensko - předseda rady asociace, ENBRA SLOVAKIA s.r.o. – generální ředitel společnosti

Jak se zúčastnit:

Registrujte se zde:

Chci se registrovat

Sledující online diskuzního fóra se mohou prostřednictvím platformy slido zapojit do připravené ankety, ale také pokládat otázky. Poslední půlhodina diskuzního fóra bude patřit právě vašim otázkám.   

 

Za společnost ENBRA se zúčastní Dušan Slobodník a Petr Holyszewski.

 

Dušan Slobodník

"ARTAV Slovensko, rovnako ako ARTAV z.s. Česká republika, je príkladom spolupráce konkurenčných firiem, ktoré spojil vyšší cieľ. Aktuálne platná legislatíva v tejto oblasti na Slovensku je pre vlastníkov bytov značne nespravodlivá, sporná a neúplná. Ročne sa na Slovensku vykonáva rozpočítavanie nákladov za teplo pre skoro 600 tisíc bytov a rozpočítava sa suma 364 mil. EUR (výročná správa URSO za rok 2019). ARTAV Slovensko vznikol vďaka firmám, ktorým tento stav nie je ľahostajný, a ktoré sú ochotné zapojiť svojich odborníkov z praxe pre spoločnú vec a reálne riešenia.

Dušan Slobodník, generální ředitel ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Předseda ARTAV SK

 

Petr Holyszewski

"ARTAV je jedním z mála příkladů dobrovolného sdružení společností, které jsou na trhu v ostrém konkurenčním vztahu. To svědčí o vysokém standardu členů spolku, kteří se rozhodli společně zastupovat zájmy členů ARTAV ve vztahu ke státním i jiným orgánům, prosazovat vypracování a schválení právních předpisů upravujících rozúčtování ve smyslu směrnic EU, sjednocovat, obhajovat a prosazovat oprávněné zájmy členů, poskytovat odborná stanoviska o správnosti použitých metod rozúčtování třetím osobám, doporučovat algoritmy rozúčtování v případech, pro které nejsou právně stanoveny a zejména dbát na dodržování právních norem a profesní etiky při výkonu činností svých členů."

Petr Holyszewski, Vedoucí technického oddělení MaR společnosti ENBRA, Předseda ARTAV

Soubory ke stažení

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací