EPC metoda Nemocnice Břeclav

Zákazník, cíle projektu a původní stav

Jedním z ukázkových projektů použití metody EPC, tedy poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem je Krajská nemocnice Břeclav, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj.

Doposud činily roční provozní náklady na provoz nemocnice v Břeclavi téměř 34 milionů korun.

 

Miroslav Svoboda
 

"Zákazník řešil několik důvodů, které jej vedly k řešení problematiky metodou EPC. Byly to vysoké náklady na provoz energií, ale také snaha o zlepšení komfortu a zdravého klimatu v budových nemocnice. Nemocnice také hledala řešení, které zohledňuje příznivější dopady na životní prostředí." 

Miroslav Svoboda, Vedoucí oddělení energetiky společnosti ENBRA

 

Naše řešení

ENBRA,a.s.je generálním dodavatelem celého projektu, který je financován metodou EPC. Metoda EPC (Energy Performance Contracting) je způsob financování, kdy se investice splácí z úspor, kterých se dosáhne díky úsporným opatřením. Poskytovatel, společnost Amper Savings, dostane za své služby zaplaceno tehdy, přinese-li projekt plánované úspory energie.

Spuštění optimalizovaného provozu předcházely četné změny týkající se vytápění, zdrojů vody či elektrické energie. Jednalo se o vybudování nového účinného centrálního zdroje teplé vody pro areál nemocnice, přechod na teplovodní soustavu, napojení jednotlivých pavilonů na novou soustavu v rámci vytápění či přípravy teplé užitkové vody a vzduchotechniky. Dále byly zajištěny zdroje technologické páry pro sterilizaci a vlhčení v rámci vzduchotechniky, vybudování nových předávacích stanic objektů ve všech částech areálu, instalace měření spotřeby tepla či instalace nového systému měření a regulace s centrálním dispečinkem. Snahou bylo narušit provoz zdravotnického zařízení v co nejmenší míře. 

Využitá zařízení

1. Nový centrální zdroj teplé vody

- 3 teplovodní kotle na zemní plyn

- Využití odpadního tepla ze spalin

- nové teplovodní rozvody a ohřev teplé vody

2. Kompletní rekonstrukce tlakově závislých předávacích stanic

- nové teplovodní rozvody a přívod pro teplou vodu

- nové sběrače, rozdělovače a osazení větví

3. Nový zdroj čisté páry pro sterilizaci a vlhčení VZT

- vybudování nové kotelny a tím přesun zdroje páry blíže k místu spotřeby

- nové nerezové rozvody pro čistou páru

- využití odpadního tepla

4. Nové VZT jednotky

- nově jednotky s rekuperací a řízené frekvenčním měničem

5. Nové LED osvětlení

6. Nový kompresor s FM řízením pro přípravu STL vzduchu

7. Nový zdroj tepla pro ubytovnu

- kondenzační plynové kotle přímo v objektu ubytovny

- příprava UT a TV

8. Nový systém měření a regulace

Současný stav

  •   Úspora energií a nákladů na zemní plyn, elektrickou energii a vodu
  •   Příznivý vliv na životní prostředí (redukce emisí CO2, oxidů dusíku, nižší hlučnost)
  •   Vyšší komfort a zdravé klima v budovách
  •   Optimalizace počtu obslužného a údržbového personálu
  •   Roční fianční úspora za energie směřující k 13 milionům korun

 

Miroslav Svoboda

Máte dotaz, na který se chcete zeptat nebo potřebujete poradit najít pro Vás to pravé řešení? Kontaktujte nás!

Volejte 737 277 871

Vedoucí oddělení energetiky

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací