Nejnovější trendy v měření a účtování spotřeby vody a tepla

1. 2. 2018
Nové technologie sledování spotřeby vody a tepla nejen zlevňují a zpřesňují odečty, ale také brání různým podvodům a pokusům o nezákonné ovlivnění měření. Například investice do bezdrátových měřičů tepla a vody se podle zkušeností společnosti ENBRA majitelům bytových domů díky nižším nákladům na odečty velmi brzy vrátí. Jaké jsou nejnovější trendy v oblasti měření spotřeby vody a tepla?

Stále častěji se v bytových domech uplatňují takové měřiče tepla, vodoměry a indikátory pro rozdělování nákladů na vytápění, které umožňují dálkový odečet naměřených hodnot. Díky tomu je možné jednoduše sledovat spotřebu domácností, aniž by bylo nutné narušovat soukromí jednotlivých uživatelů. „Měřiče a indikátory s možností dálkového odečtu naměřených dat mohou majitelům výrazně ušetřit čas a náklady na rozúčtování spotřeby. Investice do měřicího systému s dálkovým odečtem se majitelům vzhledem k nižším časovým nárokům na provedení odečtu brzy vrátí. V budoucnosti se navíc předpokládá, že odečty budou prováděny vícekrát ročně, což návratnost investice podstatně urychlí,” sdělil Petr Holyszewski, produktový manažer společnosti ENBRA. Odečet hodnot může probíhat velmi rychle během pochůzky technika, případně z projíždějícího automobilu. 

Většina nově vyráběných měřidel a indikátorů komunikuje pomocí standardu Wireless M-Bus. To do budoucna umožní, aby zákazník nebyl vázán na portfolio produktů jediného dodavatele, ale mohl kombinovat v jednom systému zařízení od různých výrobců bez ztráty možnosti jejich rádiové komunikace. Společnost ENBRA již dnes dodává radioodečtovou sadu EWM, pomocí které lze odečítat několik typů různých vodoměrů, indikátorů a měřičů tepla. Tuto sadu lze použít jak pro pochůzkový odečet, tak i pro odečet z automobilu.

Měřicí zařízení s možností dálkového odečtu naměřených hodnot umožňují snadnou integraci do systému takzvaného Smart Meeteringu. Ten umožňuje sledování spotřeby jednotlivých bytů na webu. Domácnosti se tak mohou rychle informovat o aktuální spotřebě energií a nákladech, a případně tak svoji spotřebu optimalizovat směrem k větším úsporám. Chytré měřicí přístroje totiž mohou zaznamenávat nejen celkovou, ale i denní spotřebu tepla a vody, a naměřená data bezdrátově pomocí radiového signálu či pomocí počítačové sítě předávat centrálnímu serveru.

Hlavně při měření spotřeby teplé vody se dodavatelé, majitelé domů a společenstva vlastníků často potýkají se snahou spotřebitelů o nelegální ovlivnění vodoměrů. Stále častěji se proto instalují kvalitní antimagnetické vodoměry, jejichž mechanickou část nelze zastavit ani silným neodymovým magnetem. Moderní mechanické vodoměry také přesněji měří malé průtoky a lépe se vyrovnávají s tlakovými rázy při používání pákových baterií. Instalací kvalitních vodoměrů může majitel domu znatelně zpřesnit odečty a rozúčtování spotřeby vody v jednotlivých bytech.

Přestože se klasické mechanické měřiče spotřeby vody a tepla neustále zdokonalují, do domů si stále častěji hledají cestu také ultrazvuková měřicí zařízení, jejichž doménou byl dosud hlavně průmysl. Ultrazvukové měřiče tepla, vodoměry a průtokoměry nemají žádné pohyblivé části, jsou proto méně náchylné k poruchám, přesně měří i při nízkém průtoku vody a nabízejí velký měřicí rozsah. Ultrazvukové měřiče se používají hlavně při sledování spotřeby tepla. Jde většinou o technicky pokročilá zařízení s možností průběžného sledování a záznamu spotřeby (logování) a dálkového odečtu naměřených hodnot.