Na konci zimy zkontrolujte otopné zařízení. Zajistíte tím jeho delší životnost a ochráníte dům

Po zimě, kdy byl topný systém v největším zápřahu, je nejlepší čas na jeho důkladnou kontrolu. Ta přispěje k jeho větší výkonnosti a delší životnosti.

Na kotel si zavolejte odborníka

Všechny kotle by měly procházet pravidelnou revizí a údržbou, ať už se jedná o ty na tuhá paliva či plynové. U plynových kotlů je lepší servisní prohlídku nechat provést každý rok a eliminovat tak rizika spojená s možným poškozením. Zanedbání pravidelných revizí navíc může zkrátit životnost kotle a zvýšit jeho spotřebu až o čtvrtinu.

Každoroční čištění, kontrola a následné seřízení autorizovaným servisním technikem zaručí úsporné a bezpečné provozování zařízení. Technik vyčistí teplosměnnou plochu od nečistot vzniklých při spalování. Analyzátorem spalin zase zkontroluje, případně upraví spalovací poměry v kotli a ověří těsnost spojů odvodu spalin.

Nejvhodnější dobou na návštěvu technika je přitom konec topné sezóny. Na podzim je totiž vytíženost revizních pracovníků velká, s čímž se zpravidla pojí i vyšší ceny za jejich služby.

 Za nezkontrolovaný komín hrozí pokuta

Na jaře by o důkladnou kontrolu neměl být ochuzen ani komín. Bez ohledu na to, jaký spotřebič je na komín napojen, vždy je důležitá průchodnost spalinových cest. Zanesený komín je totiž častou příčinou požárů.

V případě, že by se něco takového stalo a majitel by neměl splněnou povinnou revizi, pojišťovna mu peníze neproplatí. A to ani v případě, že by si komín čistil svépomocí. Majiteli naopak ještě hrozí pokuta, která se může vyšplhat až do výše deseti tisíc korun.

Čištění a kontroly spalinových cest by tak lidé měli přenechat odborníkům.

 Základní péči o tepelné čerpadlo zvládnou lidé sami

Rozšířenou alternativou k vytápění je v posledních letech také tepelné čerpadlo. Jeho běžnou údržbu přitom uživatelé často zvládnou svépomocí.

U tepelného čerpadla je nutné pravidelně doplňovat chladící kapalinu, vyčistit filtry a zkontrolovat, zda chladící okruh správně těsní. Že tomu tak není, by napověděly mastná místa nebo dokonce olej na spojovaném místě.

Takový signál potom naznačuje nějaký větší problém, k jehož řešení je již vhodné zavolat technika. Neuváženým zásahem by totiž majitelé mohli přijít o záruku na tepelné čerpadlo.

Pro správné fungování je každoroční servis a revize tepelného čerpadla základem jeho dlouholetého bezpečného fungování. Způsob kontroly se přitom vždy odvíjí od typu tepelného čerpadla. S tím správným by zákazníkům měl vždy poradit prodejce.

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací