Jak na EED

17. 5. 2023
Co je to EED a co od něj můžeme čekat? Směrnice o energetické účinnosti je legislativní nařízení, jehož cílem je snížení spotřeby energií v zemích EU. Pravidelné informování nájemníků bytů je motivuje k lepšímu nakládání a hospodaření s energiemi.

O tom, proč bychom měli směrnici o energetické účinnosti (Energy Efficiency Directive) vnímat jako příležitost, jsme si povídali s Ing. Petrem Holyszewskim, vedoucím oddělení MaR společnosti ENBRA. 

Ačkoli je toto legislativní nařízení často vnímáno jako zbytečná byrokratická povinnost, je tomu přesně naopak. EED není potřeba se obávat. Je to především příležitost, jak zefektivnit své nakládání s energiemi a cesta k úspoře peněz na vytápění a ohřev a spotřebu vody. 

EED nájemníkům či majitelům bytů přináší hned několik výhod. Díky dálkově odečitatelným měřičům, ať už jsou to vodoměry nebo indikátory na radiátorech, odpadá nutnost vstupu do bytu. 

Další nespornou výhodou je možnost častějších odečtů. Novela zákona 67/2013 zavádí od 1. ledna 2027 povinnost informovat spotřebitele o jejich spotřebách tepla a teplé vody v bytech nejméně jedenkrát měsíčně. Mnoho majitelů objektů, především bytových družstev a SVJ, se rozhodlo nečekat na termín stanovený zákonem, ale realizovat technická opatření tak, aby měsíční informace byly předávány spotřebitelům už nyní. Vlastníci a uživatelé bytů v bytových domech tak mohou efektivně sledovat svou spotřebu a podle toho vhodně upravit své chování při nakládání s energiemi. 

"Jak na EED" se dozvíte zde.

Z legislativy EED také vyplývá několik novinek na papírovém vyúčtování. Více o nich se dozvíte v tomto videu.

Více na téma rozúčtování nákladů na energie pro bytové fondy se dozvíte zde.