Internet věcí v chytré domácnosti

27. 2. 2019
Internet věcí (IoT) je kyberneticko-fyzický systém vybudovaný pro komunikaci různých elektronických zařízení, jejich kontrolu i aktivní řízení prostřednictvím internetu. Do sítě mohou být zapojeny téměř všechna zařízení, která si lze představit. Jedním z jeho úkolů je sběr velkého množství dat směrem k optimalizaci provozu domácností, domů, výrobních zařízení průmyslových podniků či měst

Internet věcí není vyloženě novou myšlenkou. Již v roce 1982 byl spuštěn v laboratořích na univerzitě v USA automat na nápoje napojený přes internet na centrálu, které hlásil svůj inventář a teplotu. Dnes je možné si pořídit značně vylepšenou verzi tohoto zařízení – lednici, která udržuje aktuální informaci o svém obsahu. Ačkoliv se zatím nejedná o masově rozšířený výrobek, tento novodobý typ umožní na svém displeji i přístup do databáze receptů či objednacího systému dodavatele potravin. Uživateli tak ušetří nejen nutnou cestu do obchodu. IoT se tak nejen díky tomu stává jedním ze základních atributů konceptu nazývaného Průmysl 4.0.

 

Váš čas a náklady ušetříte díky IoT také při měření energií, které umožňují odečty bez vaší přítomnosti. Spotřebu si proto můžete hlídat, vyhodnocovat a podle toho také upravovat své chování. Pro tyto nové funkce připravuje společnost ENBRA nový systém rozpočítávání nákladů na vodu a vytápění včetně funkcí sledování aktuálních spotřeb. Náklady umožní optimalizovat i samoučící funkce celého systému, a to například tak, že systém rozpozná nepřítomnost obyvatel domácnosti a automaticky vypne či sníží výkon vytápění, klimatizace, větrání, či osvětlení. Výsledkem je jednoznačná a prokazatelná úspora energií.

 

Pokud disponuje budova fotovoltaickou elektrárnou nebo jiným obnovitelným zdrojem elektřiny a současně baterií pro její ukládání, umožní IoT optimalizaci využívání této baterie. Činí tak s ohledem na momentální, ale i predikovanou spotřebu (s ohledem na roční období, momentální vývoj počasí, případně aktuální prodejní či výkupní cenu silové elektřiny).

 

Stejně jako nasbíraná data pomohou optimalizovat hodnoty spotřeby, umožní řešit také různé rizikové události. Jedním z nejběžnějších případů může být únik vody v domácnosti z prasklé hadičky od pračky či špatné funkce ventilu WC. Systém ochrany proti takové události bývá složen z čidel zaplavení umístěných na podlaze, která dají pokyn k uzavření přívodu vody. Kromě toho jsou také schopna rozpoznat protékající WC na základě hodnocení odběru v době, kdy nejste doma či spíte. Systém pak vyhodnotí nestandardní odběr v nezvyklém čase. Obdobným způsobem je řešena ochrana proti úniku plynu, požáru či jen vydýchanému vzduchu. Systém v těchto případech automaticky zvýší výměnu vzduchu pomocí systému ventilace s rekuperací tepla.

 

IoT je velmi důležitou součástí konceptu tzv. chytrého města. Lze ho využít pro aktivní řízení dopravy, kdy senzory poskytnou základní data o zaplnění ulic. V případě vznikající zácpy pak aktivně změní dopravní značení a systém následně přesměruje dopravu do méně vytížených částí. V průmyslu umožní IoT optimalizovat tok zásob, kdy automaticky hlídá jejich stav a včas je objednává. Moderní systémy mohou zabránit také únikům v rozsáhlých sítích vodárenských společností, které by jinak bylo velmi obtížné dohledat. Dovedou to díky osazení průtokoměry zapojenými do systému a následnému vyhodnocování. Tyto úniky přitom zpravidla znamenají obrovské finanční ztráty, což se ve výsledku započítává i do ceny vody pro každého obyvatele.

Některá již dnes běžně používaná zařízení lze doplnit o moduly umožňující jejich začlenění do systému internetu věcí. Využít lze také stávající převodníky. Ty mají za úkol převést data získaná například ze sítě radiového přenosu dat Wireless M-Bus (vodoměry, měřiče tepla, indikátory topných nákladů). Mohou také zkoncentrovat data z více zařízení (například z celého domu) a odeslat je již pomocí infrastruktury IoT k dalšímu zpracování či zobrazení. Do světa internetu věcí se může zapojit každý uživatel. Řada z nich tak již činí, aniž by si toho byla vědoma. K dispozici je mnoho již běžně dostupných senzorů a čidel až po složitější sestavy umožňující řízení celých systémů. Získaná data pak lze sledovat prostřednictvím volně přístupných aplikací například v chytrém telefonu.

 

Jako každý systém shromažďující a zpracovávající data od širokého spektra uživatelů, je i svět IoT terčem pro nepoctivce, kteří by je rádi zneužili pro osobní prospěch. Data z domácností mohou ukázat zvyky uživatele. Proto je nutno odpovídajícím způsobem zabezpečit. Spolehlivost systému zabezpečení citlivých dat nezáleží jen na provozovatelích jednotlivých segmentů IoT, ale právě i na uživatelích. Ti by si měli uvědomovat, jaká data chtějí využívat, poskytovat k dalšímu zpracování, případně jak chránit svá přístupová hesla do systému.