Domovní a průmyslové vodoměry

Domovní a průmyslové vodoměry Enbra jsou modulární, suchoběžné či mokroběžné, jednovtokové či vícevtokové vodoměry pro měření studené a teplé vody. Vykazují vysoký dynamický rozsah, dle typu je možné aplikovat je do vodorovné i do svislé montáže, bez nutnosti uklidňujících délek na vstupu a výstupu. Některé typy průmyslových vodoměrů jsou určeny do extrémních podmínek, kde musí odolat např. Vibracím.

Stejně jako u bytových vodoměrů, i  u domovních a průmyslových vodoměrů je důležitým parametrem průtok. V této kategorii produktů je však kladen velký důraz i na maximální pracovní tlak. Některé typy domovních a průmyslových vodoměrů lze osadit radiovým, impulsním nebo M-Bus modulem pro vizuální a dálkový odečet, jiné již impulsním modulem disponují. Průmyslové vodoměry Enbra mají dlouhodobou životnost a stabilitu metrologických parametrů.

Wesan WPV 228

Wesan WPV 228

Sdružený vodoměr pro měření na rozdílných průtocích, hlavní i vedlejší vodoměr je možno osadit moduly pro dálkový odečet

Prohlédnout

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací