Kotle

Nejrozšířenějším zdrojem tepla pro byty, bytové domy, firmy atd. tam, kde není k dispozici systém dálkového zásobování teplem, či kde není připojení na systémy CZT žádoucí, jsou nepochybně kotle, a to jak kotle plynové, na tuhá paliva či kotle spalující paliva kapalná.

V oblastech, kde proběhla plynofikace, jsou pak nejrozšířenější kotle klasické a díky posunu v oblasti vývoje jsou čím dál rozšířenější kotle kondenzační. Ty vynikají nižší spotřebou paliva a vyšší účinností nežli kotle klasické.

Klasické kotle dělíme na:

  •          tzv. turbo (nucený odtah spalin)
  •          komínové (odtah komínem)

Výroba klasických kotlů však byla díky legislativě EU a novým požadavkům na účinnost v rámci EU ukončena k září 2015. Nejedná se pouze o kotle nižších výkonů, jsme schopni vyřešit pro Vás zdroje tepla o výkonu několika MW při zachování rozumné výše investice, servisních nákladů a také maximální účinnosti. Od letošního roku budou kotle označeny energetickými štítky umožňujícími Vaši lepší orientaci při výběru nového zařízení.

Velmi rozšířené jsou také kotle na tuhá paliva (uhlí, dřevní pelety apod.), jejichž vývoj směřuje ke kotlům s automatizovaným provozem optimalizujícím režimy spalování paliva, a to jak po stránce minimalizace spotřeby paliva, tak i po stránce vypouštěných emisí do ovzduší. Při jejich pořízení je tedy vhodné sledovat emisní třídu a třídu účinnosti tak, aby byla co nejvyšší. ENBRA Vám nabízí jako novinku kotel TP-EKO, který je certifikován v nejvyšší 5té emisní třídě.

Nedílnou součástí optimálního provozu zdrojů tepla je také jejich regulace a možnosti jejího využití k nejvhodnějšímu operačnímu režimu (ekvitermní regulace, časové programy, apod.)

 

Kondenzační kotle

                                                                                     

 Využívají zbytkové teplo obsažené ve spalinách pro zvýšení účinnosti. Optimální pro tzv. nízkoteplotní otopné soustavy navržené pro teplotu otopné vody do 55 °C, tak aby byl zachován princip kondenzace. Příprava teplé vody je řešena ohřevem: průtokovým, v externím zásobníku či v zásobníku integrovaném přímo v kotli.

 

Kotle na pelety a uhlí

                                                                                         

Litinové kotle na tuhá paliva s možností spalování dřeva, černého uhlí, nebo koksu. Kotle jsou vyrobeny z jakostní tenkostěnné litiny G20 patentované výrobcem. Kotle je možné pomocí přestavné sady osadit hořákem na pelety SUN P7, nebo SUN P12.

Kompletní nabídka kotlů ENBRA

 

 

 

 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací