Kotle plynové a na tuhá paliva

V rámci legislativních požadavků je v dnešní době možné instalovat pouze kondenzační kotle. Výhodou kondenzačních technologii je neuvěřitelná účinnost – až 109,5% způsobená využitím zbytkového tepla ze spalin, které by jinak odcházelo nevyužito do ovzduší. Další nespornou výhodou jsou také jejich nízké emise a tím pádem vysoká ekologičnost. Optimální využití kondenzačních kotlů je v nízkoteplotních otopných soustavách kde naplno využívají výhody kondenzace a jsou tak schopny ušetřit až 30% nákladů oproti standardním „konvenčním“ plynovým kotlům. Příprava teplé vody je řešena ohřevem: průtokovým, v externím zásobníku či v zásobníku integrovaném přímo v kotli. Všechny kotle kromě variant 75 a 100kW jsou zařazeny do Kotlíkových dotací.

Automatické kotle na pelety a uhlí ENBRA TP-Eko jsou určeny ke spalování hnědého uhlí ořech 2, nebo dřevních pelet. Ve verzi Pellet jsou kotle určeny výhradně pro spalování dřevních peletek.Konstrukce kotle je pětitahová, což zaručuje maximální využití spáleného tepla. Kotle ENBRA TP-EKO využívají otočnou retortu, která umožňuje dokonalé spálení paliva a pro zákazníka přináší významné snížení četnosti čištění kotle. Kotle plní nejpřísnější normy Ecodesign a je možno na jejich instalaci žádat podporu v rámci Kotlíkových dotací.

 

Pro ohřev vody pomocí kotlů je možno (mimo kotlů s průtokovým ohřevem či ohřevem v integrovaném zásobníku) možno využít smaltované či nerezové nepřímoohřevné zásobníky. 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací