Nejčastější chyby při instalaci měřičů spotřeby vody

1. 2. 2018

Ačkoli by se mohlo zdát, že instalaci bytového vodoměru zvládne každý zručnější instalatér, opak je pravdou. Montáž měřidel spotřeby vody totiž vyžaduje kvalifikovaný přístup a zkušenosti. Parametry měřičů spotřeby vody a rovněž i potřebnou kvalifikaci montážních vodoinstalatérských firem specifikuje zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. Jaké jsou nejčastější chyby při instalaci vodoměrů?

Problematiku jednotnosti a správnosti měřidel upravuje zákon o metrologii č. 505/1990 Sb. v platném znění a vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb. ve znění č. 344/2002 Sb. Další vyhlášky č. 345/2002 Sb. ve znění č. 65/2006 Sb. a č. 285/2011 Sb. pak přesně specifikují lhůty platnosti ověření měřidel. Legislativa nejen přesně definuje požadavky na parametry měřidel, která mohou být použita v závazkovém vztahu, ale také upřesňuje požadavky na instalační firmu. Ta musí mít od nadřízeného metrologického orgánu přiděleno platné registrační osvědčení pro opravy či montáž stanovených měřidel. Jen firmy s platným osvědčením proto mohou měřiče spotřeby vody v bytech instalovat.

„Měřidla se do instalací montují v závislosti na parametrech objektu a jeho rozvodů. Výběr a montáž vodoměru bez předchozí konzultace s odborníkem často vede ke zjištění, že vybraný vodoměr nelze vůbec namontovat, což je paradoxně lepší případ. V horším případě se pak nevyhovující měřidlo používá v rozporu s platnou legislativou,“ sdělil Karel Hajman, produktový manažer společnosti ENBRA, která se mimo jiné zabývá měřením a rozúčtováním spotřeby vody a tepla. „Používání neschválených vodoměrů může v konečném důsledku vést až k trestnímu stíhání a náhradě škody včetně soudních výdajů a sankcí,“ doplnil Karel Hajman.

Častou chybou v instalaci vodoměrů je umístění tohoto zařízení v poloze, která neumožňuje jeho správnou funkci. Každý vodoměr potřebuje ke své bezchybné činnosti i správnou pracovní polohu a v ní musí být instalován. Navíc v případě několika dovolených instalačních poloh je potřeba vzít v úvahu jejich vztah ke třídě přesnosti měřidla nebo jeho koeficientu měřícího rozsahu R. Instalační polohy vodoměrů je třeba mít v jednom systému rozvodů sjednoceny.

Vodoměr je potřeba umístit ve správné poloze z hlediska proudění a hydrodynamických poměrů v instalační soustavě. „Na obou stranách měřidla je třeba podle požadavku typového schválení dodržet takzvané uklidňující délky potrubí pro zajištění laminárního proudění vody. Jenom tak může vodoměr měřit spotřebu s požadovanou přesností,“ popisuje důležitost správné instalace vodoměrů Karel Hajman ze společnosti ENBRA. Důležité je také osazení vodoměru odpovídajícím typem těsnění tak, aby se skokově neměnil vnitřní průměr potrubí. V systémech měření tepla je pak častou chybou též špatné umístění průtokoměrné části vzhledem k čerpadlu nebo ponorným jímkám teploměrů, čímž není dodržena správná posloupnost řazení prvků systému.

Závažnou chybou v instalaci vodoměru je umístění měřidla určeného k měření studené vody v rozvodu vody teplé a naopak. Použití vodoměru určeného k měření spotřeby studené vody v teplovodních rozvodech může způsobit jeho poškození. Takto instalované zařízení navíc nebude měřit přesně, protože každý vodoměr je metrologicky ověřen pro danou teplotu vody. 

Použití pákových vodovodních baterií má všeobecně negativní vliv na přesnost měření. Na vině jsou skokové změny průtoku, které tyto baterie vyvolávají. Dalším problémem může být rovněž míchání obou teplot vody způsobené rozdílným tlakem v jednotlivých rozvodech. To způsobují nejen nekvalitní pákové baterie, ale též zanesené perlátory a k bateriím přímo připojené pračky či myčky. Řešením je instalace zpětné klapky ve výstupní části měřidla a osazení rozvodů filtrem jemných částic.

Každý vodoměr by měl být na obou stranách zaplombován spolehlivým způsobem. Jedině tak se dá zabránit různým způsobům podvodů a snaze nepoctivců zaznamenat co nejnižší naměřenou hodnotu spotřeby vody. Všechny kvalitní vodoměry od renomovaných dodavatelů na českém trhu jsou dostatečně přesné, jejich ochrana před ovlivněním vnějším magnetickým polem je postačující a pro extrémní požadavky lze jistě zvolit ten správný typ. Pokud chcete do domovních rozvodů instalovat opravdu bezpečné vodoměry, volte přístroje s možností dálkových odečtů. Jejich komunikační modul totiž může obsahovat senzor magnetického pole a při odečtu na možnost ovlivnění magnetem upozorní centrálu rozúčtovatele. Podle odborníků ale počet podvodů s magnety právě díky dobrému zabezpečení vodoměrů klesá.