Digitalizace proniká i do středně velkých firem v Česku. Mohou těžit z flexibilního řízení či sdružování v inovačních hubech

9. 9. 2019
Za průkopníky z hlediska inovací v průmyslu jsou dlouhodobě považovány zejména nadnárodní korporace. Nové výzvy, například v podobě digitalizace, se však dostávají už i do středně velkých podniků v Česku. Jejich výhodou jsou zpravidla jednodušší procesy zavádění nových technologií či sdružování v řadě organizací či inovačních hubech.

Digitalizace, robotizace či Průmysl 4.0 jsou pojmy, které jsou v tuzemsku často spojovány zejména s největšími průmyslovými podniky. V posledních letech se však uvedené pojmy čím dál častěji spojují i se středně velkými firmami v českém průmyslu s maximálně 250 zaměstnanci.

Pro firmu s menším počtem zaměstnanců je investice do komplexní digitalizace sice nákladnější, ale díky úzkému managementu se pro takovou modernizaci může rozhodnout prakticky okamžitě. I samotné zavádění je pak rychlejší a jednodušší.

Tento pohled sdílí různí odborníci. Ačkoliv mají podniky, které jsou součástí velkých nadnárodních korporací, v jistém ohledu výhodu v tom, že jim jednotlivé kroky digitální transformace předepisují jejich zahraniční centrály, v mnoha případech se jedná o zdlouhavý a do jisté míry těžkopádný proces.

Díky tomu velmi často nereflektuje nejnovější trendy, například při implementaci umělé inteligence ve vnitropodnikových procesech. Z tohoto pohledu je tedy podle expertů realizace digitální transformace ve středně velkých firmách jednodušší.

Určitou překážkou pro velké firmy pak může být i lpění na klasických principech, kdy dávají přednost tradici před modernizací, což je brzdí. Naopak středně velké firmy jsou v tomto směru často odvážnější a vidí v digitalizaci potenciál dalšího růstu.

Odborníci dále uvádějí, že digitalizace se u středně velkých průmyslových firem v Česku promítá zejména v investicích do informačních systémů a jejich integrace s tokem výroby. Dalšími oblastmi jsou návrhy a simulace výrobků či následné plánování a testování výrobního procesu.

S digitalizací úzce souvisí také takzvaný Internet věcí (IoT), další dílčí aspekt, díky kterému mohou firmy rozvíjet své možnosti. V této oblasti se výrazně profiluje i společnost Enbra, která ho využívá u budování systémů dálkových odečtů vody. V příštích letech ji pak hodlá zařadit i do firemních procesů a výrazně je tak zjednodušit.

Vzhledem k obecné náročnosti investice se tuzemské střední a menší firmy kloní u digitalizace spíše k zavádění dílčích opatření. Naplno využít těchto výhod tak budou moci podle odborníků až v budoucnu. Kromě vlastní digitální iniciativy mohou středně velké průmyslové firmy využít i podpory různých organizací. Především malým a středním firmám mohou pomoci v této oblasti například Digitální inovační huby.