Profesní zkoušky

Zkouška profesní kvalifikace "Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)" - 23.03.2023

23.03.2023

09:00 - 15:00

Lokalita:

Velká zasedací místnost ENBRA, Vintrovna 404, Popůvky u Brna

Kapacita:

10

   Obsazeno: 10

Cena:

6000 Kč (bez DPH)

Školení je již obsazené

Vstupní požadavky na zájemce o Zkoušku:

 • střední odborné vzdělání s výučním listem v technickém oboru a praxe v oboru minimálně 3 roky
 • nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • nebo vyšší odborné vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • nebo vysokoškolské vzdělání technického směru a praxe v oboru minimálně 1 rok
 • nebo řádné ukončení rekvalifikace pro pracovní činnost instalatér nebo topenář nebo mechanik chladicích zařízení nebo elektromontér a 3 roky praxe v oboru instalatérství, topenářství nebo chladicí techniky nebo elektrotechniky.

 

PLATBA v hotovosti na místě: 

 • 7.260,-Kč (cena včetně DPH 21%) - cena platná pro nové zájemce o Zkoušku - tzn. 6.000,-Kč (bez DPH)  
 • 4.235,-Kč (cena včetně DPH 21%) - při prodloužení Osvědčení na dalších 5 let  - tzn. 3.500,-Kč (bez DPH)
 • 3.630,-Kč (cena včetně DPH 21%) - při prodloužení Osvědčení a absolvované Zkoušce v ENBRA,a.s. - tzn. 3.000,-Kč (bez DPH) 

                     

Uchazeč o Zkoušku při prezenci předloží:

 • Občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost (předložit při prezenci na zkoušku
 • Doklady o požadované kvalifikaci a praxi (viz níže), praxi možno doložit také Živnostenským oprávnění 
 • nebo Osvědčení o již absolvované Zkoušce profesní kvalifikace INSTALATÉR SOUSTAV S TEPELNÝMI ČERPADLY A MĚLKÝCH GEOTERMÁLNÍCH SYSTÉMŮ (26-074-M).  Pokud Osvědčení prodlužujete na dalších 5 let (Osvědčení již máte) – uveďte toto v Závazné přihlášce !            

Pozn.: Zdravotní způsobilost není vyžadována

Školitelé

Jiří Hausner

Absolvent maturitního oboru na SOU Jílová se specializací na chladící a klimatizační techniku. Ve společnosti ENBRA působí jako servisní a reklamační technik, a také jako technik chlazení pro tepelná čerpadla a klimatizace.

Email: hausner@enbra.cz

Ing. Ondřej Popelka

Vystudoval Procesní inženýrství na VUT Brno a v energetice působí od roku 2008. V ENBRA, a.s. působí na pozici produktového manažera pro tepelné čerpadla od roku 2020. Zároveň zastává pozici vedoucího technického oddělení pro tepelnou a chladící techniku.

Email: popelka@enbra.cz

Karel Kincl

Absolvoval SPŠE obor elektrické stroje a zařízení a doplňkové pedagogické vzdělání na Pedagogické fakultě MU Brno. V oblasti technického vzdělávání se věnuje od roku 1989, oblasti elektrického vytápění a rekuperačních jednotek pak od roku 2009. Ve společnosti ENBRA, a.s. působí na pozici produktového manažera od roku 2015 - nyní pro oblast klimatizačních jednotek, rekuperačních jednotek a solárních systémů.

Email: kincl@enbra.cz

Jiří Bielík

Absolvoval SPŠ strojnickou Brno – obor Technická zařízení budov. Je Autorizovaným technikem – obor Technika prostředí staveb, specializace Vytápění a vzduchotechnika. Oblasti TZB se věnuje od roku 1996. Ve společnosti ENBRA, a.s. pak působí na pozici projektanta od roku 2008 a věnuje se převážně velkým energetickým projektům, rekonstrukcím kotelen a vyregulováním otopných soustav.

Email: bielik@enbra.cz

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací