Tepelná čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá teplo z přírodního zdroje (země, povrchová a spodní voda, vzduch), přečerpává je na vyšší teplotní hladinu a dodává do otopné soustavy. Podle toho, odkud čerpadlo teplo odebírá a kam je předává, rozlišujeme systémy voda-voda, země-voda, vzduch-voda a vzduch-vzduch. Většina tepelných čerpadel je nízkoteplotním zdrojem.

Tepelne čerpadlo vzduch – voda

Tepelná čerpadla vzduch-voda odebírají teplo ze vzduchu a předávají jej do topné vody. Vyznačují se jednoduchou a rychlou instalací s nízkými investičními náklady (není třeba nákladné zemní vrty, výkopové práce, …) a minimálními nároky na prostor. Tepelná čerpadla vzduch-voda dosahují nejlepších úspor pokud jsou napojena na nízkoteplotní podlahové vytápěni.

                                                                         

Kompletní nabídka tepelných čerpadel ENBRA

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací