Školení

Nejen samotný výrobek, ale i jeho odborná montáž zajistí dlouholetý provoz s maximální účinností, dlouhou životností a bezstarostným chodem. Proto pořádá ENBRA pro své partnery odborná školení, jejichž součástí je nejen zajištění dokonalé znalosti výrobků, ale i jejich efektivní užití v praxi. Školení probíhají ve vlastních prostorách na funkčních vzorcích či dle potřeby. 

Mimo samotná pravidelná produtková školení organizujeme pro zájemce z řad montážních firem školení ve spolupráci s ČMI (Český metrologický institut) školení sloužící jako podklad k žádostem o registraci do rejstříku ČMI pro montáž stanovených měřidel. 

Pravidelně pořádáné Zkoušky profesních kvalifikací (ZPK) jsou potřebné pro splnění zákonných požadavků pro montáže produktů v dotačních titulech. ENBRA je autorizovanou osobou pro ZPK:

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)   

Topenář - montér kotlů na biomasu (36-149-H)    

Instalatér solárních termických soustav (kód: 23-099-M) 

 

Zobrazit aktuální školení

 

Školení ENBRA

"V ENBŘE disponujeme profesionálním týmem školitelů. Klademe důraz na vzdělávání jak zaměstnanců, tak našich partnerů, kteří s našimi produkty denodenně pracují. Za svou historii jsme proškolili již více než 28 tisíc odborníků v oblasti metrologie i topenářské techniky. ENBRA stojí na vztazích, školení jsou pro nás příležitostí, jak se lépe poznat a prohlubovat vztahy."

Jana Vlachová Rasochová, ředitelka a výkonná členka představenstva společnosti ENBRA

 

Montáž stanovených měřidel - měřiče tepla a vodoměry (pro registraci u ČMI)

Technické školení k teorii funkce vodoměrů, měřičů tepla, jejich základním metrologickým vlastnostem, zásadám správné montáže a jejich využití v praxi. Určeno především montážním firmám usilujícím o získání registrace u ČMI. Školení je jednou z podmínek pro získání registrace Českého metrologického institutu k provádění montáží stanovených měřidel (měřičů tepla a vodoměrů) ve smyslu §19, odst. 1) zákona 505/1990 Sb. o metrologii a metrologického předpisu MP 001 (čl. 4.1, odst. d/ a čl. 5.2.2., odst. e/).

Školitel: Matěj Holyszewski

Školitel: Petr Holyszewski

 

ENBRA Kotle

Určeno servisním a montážním organizacím

Kondenzační kotle ENBRA CD verze 24 / 28 / 34 / 49 / 75 a 100 kW. Nerezový výměník, integrované ovládání 0-10V, ovládání přes internet Cloudwarm. Široká modulace 1:9 (24 kW model moduluje již od 2,7 kW).

Instalace, seřízení, servis. Nepřímoohřevné zásobníky ENBRA, jejich instalace, navrhování.

Školitel: Roman Švantner

 

Profesní kvalifikace: TOPENÁŘ - MONTÉR  KOTLŮ  NA  BIOMASU  (36-149-H)

Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu. Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu. Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy. Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění. Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu. Orientace v palivech pro kotle na biomasu. Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému. Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy. Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody. Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu.

Školitel: Roman Švantner

 

Produktové školení na tepelná čerpadla ENBRA monoblok i-32 V5

Určeno pro montážní organizace

Typy tepelných čerpadel i-32 V5 a oblasti jejich využití. Výhody a přednosti tepelných čerpadel. Nastavení ovládání  a zásady montáže tepelných čerpadel. Servis tepelných čerpadel. Nastavení zásobníků ze sortimentu ENBRA.

Školitel: Ondřej Popelka

 

Mám dotaz

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací