Projekt OPPIK

Společnost ENBRA, a.s. v rámci projektu OPPIK – Potenciál „Modernizace metrologické laboratoře pro vývoj nových metod a postupů zkoušení a testování měřidel“ modernizovala níže uvedené laboratoře:

 

P. č.

Evidenční číslo a pracoviště laboratoře

Název a typ a zkušebního zařízení

1

Z3 / PK11

Laboratoř průtoku – malá

Zkušební zařízení vodoměrů a průtokoměrů

Typ:  MR-T-S 1520„AQUATHERM“

2

Z12 / PK11

Laboratoř průtoku – malá

Zkušební zařízení vodoměrů a průtokoměrů

Typ:  MR-T-S 15.2/15.2 „COMBINE“ B

3

Z7 / PK11

Laboratoř průtoku – velká

Zkušební zařízení vodoměrů a průtokoměrů

Typ:  AR-T-S 32100„VOLUCAL“

4

Z10 / PK11

Laboratoř kalorimetrických počítadel

Zkušební zařízeníkalorimetrických počítadel

Typ:  JKP 2.2

5

Z11 / PK11

Laboratoř odporových snímačů teploty

Zkušební zařízeníodporových snímačů teploty

Typ:  TPS 2

 

Vzhledem k tomu, že výše uvedené laboratoře jsou již od 1. 1. 2021 využívány pro vlastní VaV činnost řešitele, je možné v souladu s požadavky programu OPPIK – Potenciál využívat vybudovanou VaV infrastrukturu dalšími VaV institucemi, komerčními subjekty i odbornou veřejností pro jejich VaV činnosti v oblasti měření a testování.

 

Bližší informace, požadavky, podmínky a termíny k využití jednotlivých laboratoří lze získat u kontaktní osoby:

 

 

Ing. Vladislav Šmarda 

Ředitel provozu zkušeben

 

ENBRA, a. s. ZKUŠEBNA

Pod kaštany 11

616 00 Brno

BRNO

Mob.:+420 603 286 703

smarda@enbra.cz 

 

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací