Suché obce

Zákazník a výchozí stav

Jeden z prvních projektů chytrého sledování spotřeby vody prostřednictvím ENBRA, a.s.  proběhl na univerzitním komplexu budov. Cílem projektu bylo zajistit průběžné sledování stavů vodoměrů umístěných ve hlavních budovách univerzitního areálu a sledování spotřeb vody u jednotlivých budov. Motivací ke vzniku tohoto systému byla především situace, kdy docházelo k pozdní identifikaci úniků vody a tím k ekonomickým škodám.

Postup realizace

Po několika kolech konzultací a důkladném zmapování potřeb univerzity sestavil náš technický tým pod vedením Ing. Petra Holyszewského návrh řešení.

 

Petr Holyszewski
 

"Byly vytipovány produkty, které odpovídají parametrům a potřebám odečtu prostřednictvím Internetu věcí (IoT). V objektech byly instalovány vodoměry s možností připojení IoT modulů. V tomto projektu byla pro komunikaci vodoměrů zvolena síť Sigfox." 

Petr Holyszewski, Vedoucí technického oddělení MaR společnosti ENBRA

 

Zpracování dat probíhalo nejprve jako testovací verze v software vyvinutém na našem technickém oddělení na platformě Node-RED. Po otestování byla data implementována do software Datainfo, kde probíhá jejich třídění a zobrazení zákazníkovi.

Současný stav

Nyní má zákazník možnost průběžně kontrolovat data o svojí spotřebě na předem vybraných místech komplexu v tabulkové i grafické podobě.

Probíhá mapování stavu a v dalším časovém období bude vyhodnocena míra úspory a vyhodnocení nákladů na projekt ve srovnání s úsporami, které vznikly okamžitou identifikací úniků vody vlivem porušeného potrubí, protékajících WC a podobně.

Máte-li zájem o konzultaci, je Vám k dispozici produktový manažer pro vodoměry Matěj Holyszewski

Konfigurátor

Zkuste si sami navrhnout řešení pro vytápění a ohřev vody z pohodlí domova.

Více informací